Vigo-yritykset keränneet 200 miljoonaa yksityisiä pääomia

Kasvuyritysten rahoitusta ja kansainvälistymistä vauhdittavan Vigo-ohjelman kohdeyrityksiin on vuoden 2013 loppuun mennessä kerätty yli 220 miljoonaa euroa yksityistä pääomaa.

"Tavoitteeksi asetettiin neljä vuotta sitten vuonna 2009, että yksityistä pääomaa pitää saada varhaisen vaiheen kasvuyrityksiin 200 miljoonaa euroa kuudessa vuodessa. Nyt tavoite saavutettiin kahden vuoden etuajassa", sanoo elinkeinoministeri Jan Vapaavuori.

Vuonna 2009 käynnistetyn Vigo-ohjelman tavoitteena on kerätä suomalaisia sarjayrittäjiä kirittämään kiihdyttämöiden kautta yrityksiä kansainväliseen kasvuun. Kiihdyttämöt sparraavat yrityksiä ja auttavat niitä rahoituksen keräämisessä.

Pääosa 220 miljoonasta eurosta eli noin 160 miljoonaa on lähtöisin ulkomaisilta pääomasijoittajilta ja bisnesenkeleiltä. Vigo-kiihdyttämöistä eniten rahoitusta kohdeyrityksilleen on kerännyt Lifeline Ventures.

Tämä lisäksi julkista rahaa on kiihdyttämöiden kohdeyrityksiin käytetty ohjelman aikana yli 70 miljoonaa. Tästä rahoituksesta on vastannut pääasiassa Tekes, joka myös koordinoi ohjelmaa.

Kaikkiaan ohjelmassa toimii kymmenen kiihdyttämöä, joiden salkuissa on yhteensä lähes 90 kasvuyritystä.

Osa kiihdyttämöistä keskittyy tiettyihin aloihin tai kohdemarkkinoihin. Joukossa on esimerkiksi peleihin, muotiin ja cleantechiin keskittyviä kiihdyttämöitä.

Tekes on nimennyt jokaiselle kiihdyttämölle oman asiantuntijan, joka arvioi kiihdyttämön yrityksien mahdollisuutta saada Tekes-rahoitusta. Lupaavimmille startupeille myönnettävästä Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoituksesta 30 prosenttia meni viime vuonna Vigo-kiihdyttämöiden kohdeyrityksille.
 
”Vigo-kiihdyttämöiden kohdeyritykset tulevat osaksi NIY-rahoitusta keskimääräistä varhaisemmassa vaiheessa, mutta ne myös kehittyvät rahoituksessa muita nopeammin”, sanoo Tekesin johtaja Jukka Häyrynen.

Osa Vigo-kiihdyttämöistä on kerännyt toimintansa laajentamiseksi oman rahaston. Rahastojen yhteenlaskettu koko on nyt 40 miljoonaa euroa. Tästä isoin siivu on Lifeline Venturesilla, jonka rahaston koko on 30 miljoonaa euroa.

Työ- ja elinkeinoministeriön TEM:n käynnistämän Vigo-kiihdyttämöohjelman tavoitteena on luoda Suomeen uusia kasvuyrityksiä sekä nopeuttaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Julkisina rahoittajina mukana ovat Tekes ja Finnvera. Vigo-ohjelman toimeenpanosta vastaa Tekes. Ohjelmaa koordinoi Profict Partners Oy.


Josi Tikkanen