Vigo-kiihdyttämö pohtii listautumista

Puhtaaseen energiaan ja luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön keskittyvä sijoitus- ja kehitysyhtiö Cleantech Invest Oyj selvittää yhtiön osakkeen listausmahdollisuuksia Nasdaq OMX First North Finland -markkinapaikalle.

Mahdollinen listautuminen toteutettaisiin vuoden 2014 aikana. Cleantech Invest Oyj harkitsee osakeannin toteuttamista mahdollisen listautumisen yhteydessä. Osakeannilla Cleantech Invest Oyj hakisi pääomaa muun muassa nykyisten osakkuusyhtiöiden rahoittamiseen ja uusiin sijoituksiin cleantech-alan yrityksiin.

Cleantech Invest on yksi Tekesin hallinnoiman Vigo-kiihdyttämöohjelman kiihdyttämöistä. Kiihdyttämö on sijoittajana muun muassa Sofi Filtrationissa, Nocartissa ja MetGenissä.

Listautumisella saataisiin yhtiön osakkeille markkinapaikka ja tehokas hinnoittelu, mikä mahdollistaisi yhtiön osakkeiden käyttämisen maksuvälineenä yrityskauppatilanteissa.

"Tavoitteenamme on luoda listautumisella kanava, jonka kautta kaikilla sijoittajilla on mahdollisuus tulla mukaan rahoittamaan cleantech-toimialan kasvuyrityksiä. Pörssissä ei tällä hetkellä juurikaan ole cleantech-yhtiöitä. Meitä kohtaan on jo osoitettu kiinnostusta sekä sijoittajien että teollisten toimijoiden taholta," toteaa Cleantech Invest Oyj:n toimitusjohtaja Feodor Aminoff.

Cleantech Invest hakee kasvua ja asemaa toimialan tunnetuimpana pohjoismaisena toimijana, joka sijoittaa kansainvälisen kasvupotentiaalin omaaviin, alan edistyksellisintä teknologiaosaamista edustaviin yhtiöihin. Cleantech Investin nykyisillä osakkuusyhtiöillä on hallussaan teknologioita, joilla voidaan parantaa energia- ja materiaalitehokkuutta sekä teollisuudessa, kiinteistöissä että kotitalouksissa.

"Missionamme on synnyttää uusia kannattavasti kasvavia yrityksiä. Olemme mukana niissä epäjatkuvuuskohdissa, joissa merkittävät markkinamuutokset avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tavoitteenamme on puhtaampi ja energiataloudellisempi tulevaisuus, jossa pienemmillä resursseilla saadaan aikaiseksi enemmän", Aminoff sanoo.

Josi Tikkanen