Vigo-kiihdyttämö keräsi viiden miljoonan euron rahaston

Vendep Startup Rahasto on saavuttanut tavoitekokonsa viisi miljoonaa euroa.

Syyskuussa 2013 perustettu rahasto ylimerkittiin neljässä kuukaudessa. Rahastossa on 43 suomalaista enkelisijoittajaa, joiden lisäksi Veraventure on sijoittanut rahastoon kaksi miljoonaa euroa. Vendep Startup Rahasto sijoittaa suomalaisiin verkkopalveluja tarjoaviin, kansainvälistyviin startupeihin ja aikaisen kasvuvaiheen yrityksiin.

Startup-rahastoa hallinnoi Vigo-kiihdyttämö Vendepin managereiden perustama hallinnointiyhtiö. Rahasto tekee sijoituksia 15-20 yhtiöön. Sijoitukset tehdään vaiheittain, ja yhteen yritykseen tehtävän sijoituksen yhteen laskettu enimmäiskoko on 500 000 euroa.

Vigo-ohjelma on Tekesin hallinnoima kiihdyttämöohjelma, jonka tavoitteena on synnyttää Suomeen useita kiihdyttämöitä, jotka nopeuttavat suomalaisten kasvuyritysten kansainvälistymistä.

Aiemmin oman rahaston Vigo-kiihdyttämöistä ovat keränneet muun muassa Lifeline Ventures, Gorilla, Cleantech Invest ja Royal Majestics.

Vendepin rahasto teki marraskuussa 2013 ensimmäisen sijoituksensa rahoitusalan ammattilaisille suunnattuja tiedonhakupalveluita tarjoavaan kansainvälisesti toimivaan yritykseen.

”Olemme kiinnostuneita sellaisista kansainvälisille markkinoille tähtäävistä yrityksistä, joilla on näyttöä kysynnästä ja vahvan markkina-aseman mahdollistavista kilpailueduista.

Tyypillinen sijoituskohde on business-to-business -mallilla toimiva kasvuhakuinen yritys, joka täyttää Tekesin Nuoret innovatiivset yritykset -rahoituksen kriteerit. Yrityksellä tulee myös olla yrittämiseen sitoutunut tiimi ja selkeä verkkoteknologiaan pohjautuva tuote, jolla on mahdollisuus menestyä kansainvälisesti”, sanoo Vendepin toimitusjohtaja Sakari Pihlava.

Nuoret innovatiiviset yritykset –rahoitus on Tekes rahoitusmuoto parhaille suomalaisille startup-yrityksille.

”Vigo-kiihdyttämönä Vendep tukee aikaisen kasvuvaiheen yritysten kasvua. Perustimme rahaston, jotta voimme vauhdittaa jo Tekesin NIY-rahoituksen piirissä olevien verkkopalveluyritysten kasvu- ja kansainvälistymishankkeita. Vendep Startup Rahaston herättämä suuri kiinnostus oli osoitus siitä, että startup-yritysten menestymiseen uskotaan”, sanoo Vendepin hallituksen puheenjohtaja Hannu Kytölä.

Josi Tikkanen