Verto Analytics keräsi jälleen rahoitusta

Nyt yritykseen sijoitti Open Ocean Capital 1,85 miljoonaa euroa.

Verto Analytics on nyt lyhyen ajan sisällä kerännyt yhteensä 5,75 miljoonaa euroa pääomasijoituksia, sillä kesällä yritys kertoi 3,9 miljoonan euron rahoituskierroksesta, johon osallistuivat Conor Venture Partners, toimiva johto ja työntekijät.

Myös Tekes on rahoittanut Verto Analyticsia tuotekehitys-lainalla ja Nuoret innovatiiviset yritykset rahoituksella.

”Yksi syy, miksi haluamme rakentaa yrityksemme Suomeen, on Tekesin alkuvaiheen kasvuyritykselle tarjoama rahoitus”, toimitusjohtaja Hannu Verkasalo kommentoi.

Open Ocean Capital on sijoittaja, jossa on mukana MySQL-yritystä perustamassa olleita henkilöitä, kuten Monty Widenius.

Verto Analyticsin tuote on tietopalvelu, joka toimitusjohtaja Verkasalon mukaan yhdistää tietoa kahdenlaisista lähteistä. Yrityksen palvelussa on saatavilla perinteisin markkinatutkimuksen metodein, kuten paneelein, kerättyä tietoa, mutta palvelu yhdistää tämän verkossa eri tavoin kerättyyn big dataan.

”Meidän tärkein IPR:me on se, miten yhdistämme tämän markkinatutkimustiedon ja big datan.”

Näin yritys ratkaisee ongelmat, joka usealla vastaavalla palvelulla on. Verkasalon mukaan tieto on usein puutteellista, se perustuu liikaa kyselytutkimuksilla tuotettuun pehmeään dataan ja tieto on hajanaista.

Verto Analyticsin taustalla on muun muassa sarjayrittäjä Verkasalo, joka toimii nyt myös yrityksen toimitusjohtajana. Tekniikan tohtoriksi väitellyt Verkasalo on aiemmin muun muassa perustanut Zokemin, joka myytiin amerikkalaiselle Arbitronille, joka taas myytiin markkinatutkimusyhtiö Nielsenille.

Tekesin rahoitus startupeille

Josi Tikkanen