Verohallinto selvitti Tekesin asiakkaiden taloudellista luotettavuutta

Harmaan talouden selvitysyksikön mukaan Tekesin asiakkaat hoitavat lakisääteiset ilmoitusvelvollisuutensa hyvin. Maksupuutteita oli 12 prosentilla yrityksistä ja verojäämiä yhteensä 32 miljoonaa euroa.

Selvitys kattoi lähes 4 000 Tekesin rahoitusta saanutta yritystä. Selvitys perustuu Verohallinnon, Ulosoton ja Kaupparekisterin tietoihin.

Osa kohdejoukon yrityksistä oli rahoituksen hakuvaiheessa, osalla oli rahoitettava projekti käynnissä. Osa kohdejoukon yrityksistä oli mennyt konkurssiin rahoitettavan hankkeen aikana.

"Tarkistamme rahoitusta saavan yrityksen taloudellisen tilanteen ja verovelat aina ennen kuin teemme rahoituspäätöksen tai maksamme yritykselle myönnettyä rahoitusta", johtaja Ari Grönroos Tekesistä kuvaa käytäntöä ongelmatapausten ennaltaehkäisemiseksi.

Tekes rahoittaa yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa vuosittain noin 350 miljoonalla eurolla. Tekes rahoittamat hankkeet sisältävät suuria riskejä, mikä poikkeaa muista rahoittajista. Tekesin rahoituksen vaikutus tulee kansantaloudellisten vaikutusten kautta, kun yritys onnistuu innovaatiossaan ja saa sen kaupallistettua.

Asiantuntijakirjoitus selvityksestä

Anne Palkamo