Vanha kunnon COST verkottaa tehokkaasti

Jo yli neljä vuosikymmentä eurooppalaista tutkimusosaamista verkottanut COST tuottaa tulosta. Etenkin uraansa aloittelevat suomalaistutkijat osallistuvat COST-yhteistyöhön vuosi vuodelta aktiivisemmin.

Tutkijayhteisön ideoista kumpuavat ja tieteenaloista riippumattomat COST-verkostot ovat olleet nuorille tutkijoille hyvä ponnahduslauta kansainvälisiin verkostoihin.

Uransa alkuvaiheessa olevat suomalaistutkijat osallistuivat vuonna 2013 COSTin tukemana lähes 900 tutkijatapaamiseen, konferenssiin tai lyhytaikaiseen tutkijavierailuun. Luku on melkein kolminkertaistunut vuodesta 2010.

Suomalaiset organisaatiot hyödyntävät lyhytaikaisia tutkijavierailuja nyt erittäin aktiivisesti: tutkijoita kutsutaan paljon enintään kolmen kuukauden ajaksi tutustumaan ja työskentelemään Suomeen. Samanaikaisesti olemme lähettäneet tutkijoita ulkomaille verkottumaan. Myös nämä luvut ovat kolminkertaistuneet vuodesta 2010.

Uudet COST-verkostot etsivät jäseniä

Toukokuussa 2014 käynnistysluvan sai 40 uutta COST-toimea eli Actionia. Nämä ovat COSTin jäsenmaille avoimia hankkeita, ja niihin voivat myös suomalaiset organisaatiot lähteä mukaan.

COSTin tehtävänä on verkottaa eri tieteenalojen toimijoita Euroopassa. Tutkijayhteisöt ovat voineet valmistella COST-toimien avulla eurooppalaisia konsortioita esimerkiksi Horisontti 2020 -projekteihin.

Miten mukaan uusiin COST Actioneihin?

Maija Hakkarainen