Valtioneuvoston tutkimus- ja selvityshaku käynnissä

Valtioneuvoston kanslia (VNK) on julistanut haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahat.

Hakukierroksella on varattu 200.000 euroa teollista internetiä ja digitalisaatiota koskevaan osahankkeeseen, josta tiedot löytyvät linkin kohdasta Työn, osaamisen ja yrittämisen liitto.

VNK:n haun kärkiteemat 

I Sivistys, yhteisöllisyys ja osallisuus hyvinvoinnin perustana

 1. Yhteiskunnan polarisaation ehkäisy
 2. Koulutuksellisen tasa-arvon vaikutukset
 3. Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen

II Työn, osaamisen ja yrittämisen liitto

 1. Arktisuuden mahdollisuudet
 2. Niukkuuden ja vihreän kasvun mahdollisuudet
 3. Työpoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuus ja vaihtoehdot
 4. Teollinen Internet ja automatisaatio

III Kestävä julkinen talous

 1. Julkisen talouden kestävyys ja rakenne
 2. Julkisen talouden vakaus ja finanssipolitiikka
 3. Talouspolitiikan arvioinnin tueksi hankittava selvitys- ja arviointitoiminta
 4. Maankäytön ja asumisen kehittäminen

IV Turvallinen yhteiskunta

 1. Turvallisesti arjessa, yksilöiden turvallinen arki
 2. Turvallinen yhteiskunta menestyksen ja hyvinvoinnin mahdollistajana
 3. Uudet teknologiat mahdollisuutena ja uhkana

V Hallinto mahdollistajana

 1. EU:n uusien 2030 ilmasto- ja energiatavoitteiden vaikutukset Suomelle
 2. Tieto yhteiskunnan kilpailuetuna
 3. EU-aloitteiden vaikutusten arviointien tehostaminen
 4. Ohjauksen uudet työkalut ja kokeilukulttuurin tuki

Selvitykset ja tutkimukset hankitaan kahdella avoimella haulla (toinen kierros alkaa elokuussa). Hakuun voivat osallistua myös yritykset.

Hankkeet tulee toteuttaa vuosien 2014–2016 aikana. 

Lisätietoa