Valtioneuvosto asetti Tekesille uuden johtokunnan

5.6.2014

Valtioneuvosto asetti tänään Tekesille johtokunnan 1.7.2014 alkavaksi toimikaudeksi. Johtokunnan toimikausi kestää kolme vuotta.

Johtokunnan puheenjohtajana jatkaa Executive Vice President, Chief Development Officer Kai Öistämö Nokia Oyj:stä ja varapuheenjohtajana ylijohtaja Taina Susiluoto työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Johtokunnan jäseniksi nimitettiin professori Liisa Välikangas Aalto-yliopistosta, T&K- ja teknologiajohtaja Heidi Fagerholm Kemira Oyj:stä, toimitusjohtaja Eero Pekkola Oilon Oy:stä, Partner Timo Ahopelto Lifeline Ventures Oy:stä ja tutkimusjohtaja Aki Kangasharju Nordea Finlandista.

Johtokunta päättää Tekesin yleisistä toimintalinjoista sekä laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista. Lisäksi johtokunta päättää rahoituksen myöntämisestä hankkeisiin, joissa Tekesin rahoitusosuus on yli 3 miljoonaa euroa.

Anne Palkamo

comments powered by Disqus