Uutta virtaa oppimiseen suomalais-yhdysvaltalaisesta tutkimusyhteistyöstä

Oppimisen alalla Suomen ja Yhdysvaltojen välisessä tutkimusyhteistyössä keskitytään erityisesti motivaation tutkimiseen ja pelillisyyteen oppimisen edistäjänä. Vuonna 2013 alkaneen yhteistyön tulokset ovat hyödynnettävissä myös suomalaisissa yrityksissä.

SAVi-hankkeen tilaisuus kesällä 2014Tutkimus on kohdistettu luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan oppimisen uusiin tehokkaampiin menetelmiin. Huomion keskipisteenä ovat etenkin teknologia-avusteisen oppimisen ratkaisut ja se, miten lapset ja nuoret saadaan vahvemmin motivoitumaan ja kiinnostumaan oppimisesta. Yhteistyössä yhdistetään kahden maan huippututkimus.

Tutkimustuloksista innovaatioiksi

Yhdessä tutkimuskokonaisuuteen kuuluvassa projektissa luonnontieteiden ja matematiikan oppimisen apuna käytetään tarinankerrontaa mobiilivideoiden avulla. ”Tarkoituksena on ollut testata, miten lapset näkevät tiedettä ympärillään kännykän kuvaruudun lävitse. Olemme keränneet käyttäjien kokemuksia ja käsityksiä siitä, kuinka menetelmän avulla opitaan, ja tulosten mukaan tällainen toiminta motivoi lapsia. He innostuvat näkemään tiedettä tieteilijän silmin”, Suomen tutkimuskokonaisuutta koordinoiva professori Jari Multisilta kertoo.

Muuttuvassa maailmassa opetuksen on pyrittävä vastaamaan työelämän haasteisiin. Siksi uuden teknologian hyödyntäminen on entistä tärkeämpää. Tässä projektissa on todettu, että digitaalisten tarinoiden luominen opitusta auttaa siirtämään tietoa arkeen, helpottaa keskittymistä työhön ja motivoi oppimaan. Etenkin opettajilta on saatu positiivista ja kannustavaa palautetta.

”Tulemme kaupallistamaan alustan ja todennäköisesti tarjoamaan sen kaupallisena palveluna kouluille ja oppilaitoksille. Opettajille tämä on helppo tapa ottaa lasten käyttämä teknologia haltuun, sillä olemme tehneet ohjelmasta heille mahdollisimman helpon: sen käytöstä on olemassa mm. valmiita hyödynnettäviä malleja”, sanoo Multisilta.

Oppimispelien pelillisyyttä kehittämässä

Toinen tutkimuskokonaisuuden projekti etsii uutta tietoa pelillisyyden hyödyntämisestä osana oppimista. Projektin lähtökohtana on antaa oppimispelien kehittämisen tueksi nopeasti käytäntöön sovellettavaa tietoa.

”Tarkoituksenamme on lisätä ymmärrystä erilaisista kriteereistä, joilla pelien soveltuvuutta opetuskäyttöön tutkitaan Suomessa ja USA:ssa. Hankkeessa arvioidaan oppimistapahtuman aikana miten oppilaat ja opiskelijat kokevat pelilliset oppimissovellukset. Lisäksi on arvioitu digitaalisten sisältöjen vaikutusta oppimiseen”, sanoo informaatiotieteiden yksikön tutkimusjohtaja Jarmo Viteli Tampereen yliopistosta. Pelejä arvioidaan hänen mukaansa erilaisissa ympäristöissä, kuten eri kulttuureista olevilla eri-ikäisillä testaajilla sekä osana formaalia että informaalia opetusta. Viteli kertoo tutkijaryhmän tarkastelevan myös eri pelitilojen vaikutusta oppimiseen ja peliin uppoutumiseen. Tutkimustuloksia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää osana parempaa oppimispelisuunnittelua.

”Olemme lähteneet tukemaan olemassa olevien ja kehitteillä olevien yritysten pelisovellusten jatkokehitystä. Tähän mennessä olemme jatkokehittäneet ele- ja kosketusversiot yhdysvaltalaisten oppimispeleistä”, Viteli kertoo tuloksista.

Oppiminen ei vain lasten asia

Epätyypillisten työaikojen vaikutuksia seuraavassa projektissa tutkitaan, miten globaali työympäristö vaikuttaa työntekijöiden kognitiiviseen käyttäytymiseen, tuottavuuteen ja hyvinvointiin yrityksissä. Tutkimusta varten projektin tutkijat pääsivät seuraamaan KONE Oyj:n tuotekehityksen työntekijöitä. HR director ja itsekin tutkimukseen osallistunut Pia Pyykkinen kertoo tutkimuksen toteutuneen kahdessa päivässä työpaikalla ja kotona.

”Tutkijoiden tarkoituksena oli seurata työpäivän aktiivisuutta ja siitä palautumista vapaa-ajalla. He seurasivat sensorien kautta mm. vapaaehtoisten koehenkilöiden sykettä. Kognitiivisia alueita testattiin taas taskuissa koko päivän mukana kulkevalla välineellä”, Pyykkinen kertoo. Hän pitää projektiin osallistumista tärkeänä asiana niin yksilön kuin yrityksen kannalta.

”Ajattelemme KONEella paljon henkilökuntamme hyvinvointia. Globaalina organisaationa meillä tehdään usein epätyypillisinä työaikoina töitä, kuten työmatkalla tai kotona. Tämän projektin kautta saamme dataa siitä, miten nämä työajat vaikuttavat pitkäjänteisesti ihmisten tapaan työskennellä. Kun tutkimus on valmis, saamme yhteenvedon tutkimustuloksista. Lopullisena tuotteena tästä syntyy kaikille yrityksille toimintaohjeita sekä avointa taustatietoa epätyypillisten työaikojen vaikutuksesta”, Pyykkinen sanoo. Tuloksia tutkimuksesta saadaan tulevan kevään aikana.

Lisätietoja

Tutkimusyhteistyön rahoittajina toimivat Tekes, Suomen Akatemia sekä Yhdysvaltojen kansallinentiedesäätiö NSF. Science Across Virtual Institutes, SAVI -nimellä koordinoitavassa kokonaisuudessa on mukana kymmenkunta suomalaista ja yhdysvaltalaista yliopistoa. Lisätietoja: www.innovationsforlearning.net

Projektien tuloksia esiteltiin yrityksille kesäkuussa 2014 (kuva tilaisuudesta). Seuraavat tulostapahtumat pidetään keväällä 2015. Tekesissä tutkimus kuuluu Oppimisratkaisut-ohjelman kokonaisuuteen.

Tekesin Oppimisratkaisut-ohjelmassa mukana olevien kolmen projektin esittelyt:

MoViE STEM-projektissa kehitetään luonnontieteen ja matematiikan opetusta (video)

FUN-projektissa tutkitaa pelillisyyttä (pdf)

UNCODE-projektissa tutkitaan epätyypillisten työaikojen vaikutusta (video) 

Teksti: SST Viestintä
Kuva: Suvi Sundquist

 

Pia Mörk