Uutta potkua USA:n ja Suomen innovaatioyhteistyöhön

Suomen arktinen osaaminen, terveysteknologia-, ICT- sekä ympäristö- ja energiaratkaisut kiinnostavat Yhdysvalloissa. Nämä osaamisalat nousivat erityisesti esille Suomen ja Yhdysvaltojen tiede- ja teknologiayhteistyökokouksessa 18.12.2013 Washingtonissa, jossa käytiin läpi yhteistyön nykytilannetta ja tunnistettiin uusia yhteistyömahdollisuuksia.

"Tutkimusyhteistyökumppanuuksien vahvistaminen Yhdysvaltojen, maailman johtavan innovaatiotalouden kanssa on Suomelle ensiarvoisen tärkeää. Suomi ja USA voivat esimerkiksi hyödyntää yhdessä EU:n Horizon 2020 –puiteohjelman tarjoamia mahdollisuuksia maidemme kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseksi. Ohjelman kautta kanavoidaan rahoitusta tutkimus- ja innovaatiohankkeisiin yhteensä peräti 80 miljardilla eurolla vuosina 2014-2020", muistuttaa Suomen delegaatiota johtanut ylijohtaja Petri Peltonen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Yhteistyöpuitteita huippututkijoille

Hiljattain päivitetty TT-sopimus helpottaa Suomen ja Yhdysvaltojen valtioiden välinen tiede- ja teknologiasopimus helpottaa suomalaisten ja amerikkalaisten tutkijoiden ja yritysten yhteistyötä ja avaa ovia esimerkiksi maailman johtavan tiederahoittajan National Science Foundationin (NSF) ohjelmiin.

Kokouksessa täsmennettiin suomalaistoimijoiden uusia mahdollisuuksia hyödyntää esimerkiksi NSF:n GROW- (Graduate Research Opportunities Worldwide), PIRE- (Partnerships for International Research and Education) ja SAVI- (Science Across Virtual Institutes) ohjelmia. Suomessa ohjelmayhteistyötä koordinoivat Suomen Akatemia ja Tekes.

"NSF käynnistää tänä vuonna uuden PIRE-haun. Tavoitteena on, että Suomen Akatemia ja Tekes voisivat rahoittaa suomalaistutkijoiden yhteistyötä amerikkalaisten ja muiden kansainvälisten huippuosaajien kanssa. Suomalaistutkijoiden kannattaa hakeutua aktiivisesti yhteisiin projektivalmisteluihin amerikkalaistutkijoiden kanssa", kertoo kehitysjohtaja Eero Silvennoinen Tekesistä.

Suomalaisten osalta yhteistyö voisi liittyä esim. Suomen Akatemian tai Tekesin ohjelmiin tai Strategisen huippuosaamisen keskittymissä eli SHOKien ohjelmiin. Kokouksessa nostettiin merkittävänä yhteistyöteemana esiin ja jatkovalmisteluun tutkimuslähtöiseen yrittäjyyteen kytkeytyvä kehittämistoiminta.

Esimerkiksi hyvinvointi- ja terveyssektorilla on jo nykyisin vahvaa yhteistyötä suomalaisten ja amerikkalaisten tutkijoiden välillä ja kiinnostusta tämän vahvistamiseen on. USA:n osalta toimintaa rahoittaa National Institutes of Health (NIH) ja käynnissä on tällä hetkellä 69 yhteistyöprojektia.

Suomesta tiede- ja teknologiayhteistyökokoukseen osallistui Team Finland -verkoston edustajia TEM:stä, Tekesistä, VTT:stä, UM:stä, DIGILE Oy:stä (ICT-SHOK) ja Finprosta.

Lisätiedot:
ylitarkastaja Marko Laiho, TEM, + 02950 64215
kehitysjohtaja Eero Silvennoinen, Tekes, 02950 55813

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön uutinen