Uutta bisnestä arktisilta alueilta

Arktinen alue avaa liiketoiminnan mahdollisuuksia energiasektorilla, logistiikassa ja kaivannaisteollisuudessa. Team Finland Future Watch on kartoittanut avautuvia bisnesmahdollisuuksia.

"Arktinen sektori on kasvavan kiinnostuksen kohteena. Aiemman energiasektorin ohella nyt painottuvat koillisväylän kasvava rahtiliikenne ja erilaiset kaivannaisteollisuuden mahdollisuudet. Uusien laivausmahdollisuuksien johdosta arktisen alueen kasvavaa merkitystä seuraavat nyt myös Intia, Singapore, Kiina, Korea ja Japani", raportin koonnut Lasse Baldauf Finprosta sanoo.

"Arktisen vyöhykkeen puuttuva infrastruktuuri, kuten satamat ja yhteydet olemassa oleviin liikenneväyliin, voivat olla mahdollisuus suomalaisille yrityksille. Esimerkiksi Venäjällä on jo pari uutta arktista satamaa edennyt toteutusvaiheeseen. Pohjois-Amerikassa on tarve kartoitus-, jääsimulointi- ja jäänmurtamiskaluston uusimiseen", Baldauf listaa.

Tekes käynnisti viime vuoden lopussa Arktiset meret -ohjelman.

"Arktisen meret -ohjelman tavoitteena on kasvattaa liiketoimintaa ja saada aikaan uusia yrityksiä arktisten merialueiden synnyttämille markkinoille. Ohjelman projekteissa syntyvät tuotteet ja palvelut edistävät kestävää ja ekotehokasta liiketoimintaa globaalisti", uuden ohjelman päällikkö Piia Moilanen Tekesistä sanoo.

Arktisia liiketoimintamahdollisuuksia käsitellään tarkemmin 3.4.2014 Tekesin ja ELY-keskusten järjestämissä videoneuvottelutilaisuuksissa Helsingissä, Oulussa, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Porissa ja Turussa.

Team Finland Future Watch -palvelu tuo suomalaisille kasvuyrityksille tietoa markkinoiden muutoksesta ja bisnesmahdollisuuksista maailmalla. Tekes koordinoi Team Finland -verkoston tuottamaa palvelua.

Team Finland Future Watch Arctic Review (slideshare)