Uusien sairaaloiden rakentamisessa mahdollisuuksia uusiin toimintatapoihin ja uuteen liiketoimintaan

Sairaalarakentamisen uusi huippukausi on alkamassa Suomessa ja Pohjoismaissa. Nordic Healthcare Group Oy on selvittänyt Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman toimeksiannosta millaisia mahdollisuuksia tilanne tuo yrityksille ja sairaaloiden toiminnan kehittämiseen.

Pohjoismaissa tullaan rakentamaan uusia tai uudistaa nykyisiä sairaaloita eri lähteiden mukaan noin 30‒35 miljardilla eurolla seuraavan noin 10 vuoden aikana. Maailmanlaajuisesti toimiala tulee olemaan yksi merkittävimmästä kasvualoista sekä uudis- että korvaamisrakentamisen vuoksi.

Trendejä tulevaisuuden sairaaloissa ovat esimerkiksi koko hoitoketjun hallinta ja tilojen monikäyttöisyys.

Tila-ajattelua toimintojen ja sairaalan asiakkaiden tarpeiden pohjalta

Sairaalatilojen suunnittelun painopiste on siirtymässä yhä selkeämmin toiminnalliseen suunnitteluun. Sairaala ei ole ensisijaisesti rakennus vaan osa terveydenhuollon palvelujärjestelmää. Tästä syystä myös sairaalan suunnittelu on aloitettava palveluiden, toiminnallisten kokonaisuuksien ja prosessien suunnittelusta. Tilat tukevat toimintaa.
Selvityksen mukaan sairaaloiden rakentaminen, peruskorjaus ja laajentaminen onkin ainutlaatuinen mahdollisuus uudistaa sairaaloiden toimintamalleja ja prosesseja merkittävästi. Tässä tulee huomioida, että sairaalan suunnittelun tulisi lähteä potilaan/asiakkaan tarpeista ja koko hoitoketju huomioiden.

Konsortioilla tehoa vientiin

Selvityksessä todetaan, että haasteet sairaalaviennissä eivät ole niinkään teknisessä osaamisessa vaan suhteissa, myynnissä ja organisatorisissa seikoissa.

Selvityksen tekijä NHG esittää, että Suomeen tulisi koota sairaalavientiä ajatellen yritysvetoisia klustereita esimerkiksi leikkaussalien, vuodeosastojen, kuntoutuksen, logistiikan sekä suunnittelun ja rakentamisen ympärille. Konsortiota jonka jäsenyritykset ovat toimineet vastaavissa projekteissa, on helpompi viedä ulkomaille. Lisäksi suuret kansainväliset yrityspartnerit voisivat olla väylä ulkomaisiin projekteihin.

Tutustu sairaalatoimijoiden kartoitukseen.

Vientiä vauhdittava ohjelma valmisteilla Finprossa ‒ Tekes mukana

Finpro on valmistelemassa Team Finland -hengessä Pohjoismaiden digitalisoituvat sairaalat -vientiohjelmaa, jonka mahdollisuuksia Tekes tulee tarjoamaan yrityksille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman kautta. Pohjoismaiden digitalisoituvat sairaalat -ohjelmassa on tarkoitus mm. hankkia markkinatietoa pohjoismaisten sairaalauudistusten kysynnästä ja markkinoida suomalaista tarjoamaa ostajille.

Lisätietoja

Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman koordinaattori Kenneth Sandström
Nordic Healthcare Group
Puh. 040 8477 291
kenneth.sandstrom (at) nhg.fi

Seniorikonsultti Eero Toivainen
Finpro
Puh. 040 343 3379
eero.toivainen (at )finpro.fi

 

Pia Mörk