Uusi kirja kuvaa suomalaiskoulujen tapoja kehittää opiskelijoiden 2000-luvun taitoja

Kouluyhteisöjen tulisi oppia uudenlaiseen yhteistyöhön ja jakamisen kulttuuriin. Enää ei olla omissa oppiaineissa tai lokeroissa, vaan nykyään tehdään yhteisiä projekteja. Näin todetaan uudessa tulevaisuustaitoja käsittelevässä kirjassa, joita kirjoittamassa on ollut lähes 30 oppimisen parissa työskentelevää asiantuntijaa. Mukana on myös useita Tekesin Oppimisratkaisut-ohjelmaan kuuluvaa toimijaa.

KansikuvaFinnish Innovations and Technologies in Schools. A Guide towards New Ecosystems of Learning -teoksen artikkeleissa kuvataan, kuinka suomalainen koulutusjärjestelmä kehittää oppilaiden 2000-luvun taitoja. Kirjoittajat erittelevät tapoja, joilla koulun arkeen liitetty teknologia on häivyttänyt formaalin ja informaalin oppimisen rajoja.

Teoksen toimittajiin kuuluva kasvatustieteen professori Hannele Niemi Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitokselta kertoo, että vaikka tulevaisuustaidot tulevat vahvemmin osaksi opetusta valmisteilla olevan opetussuunnitelman perusteiden kautta, peräänkuulutetaan toimintaa jo nyt myös kouluilta.

"Suomalainen opetussuunnitelma antaa paljon vapauksia soveltaa tulevaisuustaitoja osaksi opetusta. Kirjassa esiteltävien tutkimushankkeiden kautta on kuitenkin huomattu, että uudistusta tehdessä, on muutettava koko koulun toimintakulttuuria. Kouluyhteisöjen tulisi oppia uudenlaiseen yhteistyöhön ja jakamisen kulttuuriin. Enää ei olla omissa oppiaineissa tai lokeroissa, vaan nykyään tehdään yhteisiä projekteja", hän kertoo. Teoksen artikkeleissa kuvataan useita yhteistyöesimerkkejä, joissa tutustutaan mm. tutkijoiden, opettajien, rehtoreiden, julkisen sektorin ja liike-elämän edustajien yhteistyöhön ja sen tuottamaan tietoon.

Motivoitunutta oppimista ilman koulusaavutustestausta

Teos käsittelee opetussuunnitelman kehittämisen lisäksi myös periaatteellisia kysymyksiä oppilaiden välisestä tasa-arvosta ja oppilasarvioinnista. Niemi toivoo, että tuoreet artikkelit oppilaan aktiivisesta oppimisesta koulun arjessa tarjoavat etenkin ulkomaalaisille opetusalan ammattilaisille pohdittavaa.

"Toisin kuin Suomi, suurin osa maailmasta käyttää standardoituja koulusaavutustestejä lähes kaikilla luokkatasoilla, ja opetus muodostuu niihin testeihin valmistavaksi. Kirjassa annamme ulkomaalaisille kollegoille ajateltavaa tältä saralta. Näkemyksemme mukaan päättötestit kaventavat huomattavasti opetusta. Arvioinnin tulee olla oppimiseen innostavaa ja luovuuteen ohjaavaa", Niemi kertoo.

Kirjan keskeisimpiin malleihin kuuluu innovatiivisen koulun mallin, jossa oppilaiden motivointi tapahtuu iloa tuottavien kokemuksien, kuten pelillisyyden, kautta. Niemi korostaakin tulevaisuuden kouluissa uuden teknologian roolia oppimisen edistämisessä.
"On ollut kiinnostavaa nähdä, kuinka paljon oppilaita aktivoivia asioita kännykällä voidaan tehdä. Esimerkiksi digitaalisessa tarinankerronnassa oli yllättävää, että videoiden tekeminen ja kännykkä toivat oppimiseen paljon iloa ja intohimoa", Niemi pohtii.

Finnish Innovations and Technologies in Schools. A Guide towards New Ecosystems of Learning -teoksen tekoon ovat osallistuneet useat Oppimisratkaisut-ohjelmaan kuuluvan hankkeen toimijat, kuten CICERO Learning -verkosto, Helsingin yliopisto ja Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikkö.

Lisätietoja

Professori Hannele Niemi
Puh. 040 555 8975
hannele.niemi (at) helsinki.fi

www.cicero.fi

www.tekes.fi/oppimisratkaisut
#TekesLearning

Teksti: SST Viestintä

Pia Mörk