Työterveyspalveluista halutaan vientituote Venäjälle

Saimaan ammattikorkeakoulussa on käynnistetty Tekesin rahoittama projekti, jonka tarkoitus on luoda yrityksille mahdollisuus kehittää ja tuotteistaa työterveyspalveluista kansainvälinen vientituote Venäjälle.

Projektin tavoitteena on luoda malli suomalaisille työterveyspalvelujen tarjoajille siitä, miten suomalaista työterveysosaamista voidaan hyödyntää ulkomailla toimivissa yrityksissä. Tavoitteena on myös madaltaa suomalaisten työterveyspalvelujen kansainvälistymiseen liittyvää riskiä.

Venäjällä kilpailu osaavasta työvoimasta on kovaa, työpaikkaa vaihdetaan helposti esimerkiksi paremman palkan perässä. Palkkauksen lisäksi niin kansainväliset kuin venäläiset yritykset joutuvat miettimään uusia keinoja, joilla pitää kiinni hyvistä työntekijöistä. Työpaikkoja markkinoidaankin jo esimerkiksi turvallisilla työoloilla ja vakuutuksilla ja työterveyspalveluilla. Oletuksena on, että hyvin järjestetyillä työterveyspalveluilla luodaan merkittävä kilpailutekijä Venäjän työmarkkinoilla.

Ensimmäinen työterveyspalvelujen markkinaselvitys alkaa huhtikuussa runsaalle sadalle Pietarissa toimivalle suomalaistaustaiselle yritykselle. Osan kanssa toteutetaan myöhemmin syvempi teemahaastattelu.

Tutkimus toteutetaan yhdessä Saimaan ammattikorkeakoulun, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Työterveyslaitoksen kanssa. OCCSET -tutkimushanke on saanut Tekesin rahoitusta Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmasta. Hanke kestää vuoden 2015 loppuun.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Juha Peteri, Saimia juha.peteri(at)saimia.fi
Projektipäällikkö Pekka Torvinen, LUT pekka.torvinen(at)lut.fi
Projektipäällikkö Maria Rautio, TTL maria.rautio(at)ttl.fi

Innnovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma

Pia Mörk