Suomalainen materiaaliosaaminen houkuttelee ulkomaisia sijoittajia

Tekesin Toiminnalliset materiaalit -ohjelman määrätietoinen sovelluslähtöinen materiaali- ja prosessikehitys on kantanut jo runsaasti hedelmää – maailmanluokan tuloksia on syntynyt laajalla rintamalla ja uutta liiketoimintaa nousee niin perinteisillä kuin aivan uusillakin aloilla. Tavoitteena on, että suomalainen teollisuus osaa myös hyödyntää uudet mahdollisuudet eturintamassa. Ohjelman päätösseminaari Helsingissä 11.12. kokosi yhteen lähes 300 eri alojen asiantuntijaa ja tarjosi tähän oivan mahdollisuuden.

Tekesin Toiminnalliset materiaalit -ohjelma (2007-2013) on merkittävästi nostanut materiaaliteknologian kansallista osaamistasoa, luonut uutta yritystoimintaa ja uudistanut Suomen teollisuutta. Ohjelman yrityksille suunnatusta Tekesin innovaatiorahoituksesta 56 prosenttia on kohdistunut pk-yrityksiin ja kansainvälistä kasvua hakeviin yrityksiin (yhteensä 43 hanketta). Mukana on maailmalla palkittuja yrityksiä kuten Beneq, Savosolar, Akkuser ja Canatu sekä kotimaassa huomioita saaneita yrityksiä, muun muassa Onbone ja Aurubis.

Ohjelman pinnoitteet ja pinnoitusteknologiat -painotus on tuonut useat kasvua hakevat yritykset mukaan Tekesin ohjelmatoimintaan (mm. Coligro, DIARC-Technology, Eforit, Matox, Picodeon, Screentec, Silvergreen, Varicoats). Teollisuuden uudistumisen kannalta merkittäviä hankkeita ovat esimerkiksi UPM Kymmenen nanoselluloosan tai Nokian Renkaiden uuden sukupolven ajoneuvorenkaiden kehitys.

Ohjelma on saavuttanut haastavassa taloudellisessa ja innovaatiopoliittisessa murrostilanteessa hyviä tuloksia. Päättyneistä hankkeista, joita on 94, on jo syntynyt yli 100 patenttia, yli 200 tieteellistä julkaisua ja 90 opinnäytetyötä. Lisäksi 14 uutta start up -yritystä

ovat kehittäneet omaa teknologiaansa ohjelmassa. Edelleen on käynnissä 28 yritys- ja 29 tutkimusprojektia, jotka tuottavat vielä ison joukon uusia tuloksia. Ohjelmassa mukana olevien yritysten oma arvio yhteenlasketuista tulosodotuksista vuosille 2009-2013 on jo 2 miljardia euroa, vaikka kehityksen todelliset vaikutukset näkyvätkin vasta lähivuosina.

"Tekesin innovaatiorahoitus ohjelman yrityksille oli yhteensä noin 42 miljoonaa euroa. On huomattavaa, että ohjelman aikana yksin sen kasvuyritykset ovat keränneet ulkomaisilta sijoittajilta rahoitusta yli 60 miljoonaa euroa. Tekesin panostus on siis kasvattanut näiden yritysten uskottavuutta myös maailmalla", toteaa ohjelman päällikkö Markku Lämsä Tekesistä.

Uudet materiaalit ja valmistustekniikat luovat uutta osaamista ja liiketoimintaa

"Keskeinen menestystekijä Suomen teollisuudelle on, miten hyvin materiaaliosaamista osataan soveltaa. Ohjelma on luonut kasvualustaa uusille monipuolista osaamista edellyttäville osaamisalueille muun muassa painettavaan älyyn, biolääketieteen sovelluksiin, aurinkoenergiaan ja energian varastointiin. Vahva kansainvälinen yhteistyö, arvoketjujen tunnistaminen, niin tutkimuksen kuin liiketoiminnan osalta ja tutkimustulosten määrätietoinen kaupallistaminen ovat johtaneet tuloksiin", sanoo Toiminnalliset materiaalit -ohjelman koordinaattori Markku Heino Spinverse Oy:stä.

Pinnoitusteknologioiden kehittäminen uusiin sovelluksiin on ollut yksi tärkeä fokusalue, jossa useat pk-yrityksemme ovat avanneet jo merkittäviä globaaleja liiketoimintamahdollisuuksia omalla avainosaamisellaan. Tärkeä yhteinen piirre uusissa valmistusteknologioissamme on energia- ja kustannustehokkuus, mikä takaa kilpailukykyiset kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut ja pohjustaa myös vahvaa tulevaisuutta.

Holograafisen virtuaaliläsnäolon kehittäjä Suomeen

Seminaarin keynote-puhujana oli fotoniikan materiaaleihin erikoistunut professori Nasser Peyghambarian Arizonan yliopistosta USA:sta, joka tunnetaan mm. holograafisen virtuaaliläsnäolon pioneerina. Hänen kehittämässään teknologiassa fotorefraktiivisiin polymeereihin perustuva 3D-näyttö tuo aidon 3D-kuvan katsojalle ilman 3D-laseja. (holographic telepresence; ks. video)

"Toiminnallisilla materiaaleilla on aivan ratkaiseva rooli useilla sovellusalueilla, oli kyse sitten biotekniikasta, lääketieteestä tai elektroniikan ja optiikan laitteista", sanoo Peyghambarian, joka valittiin juuri Tekesin rahoittamaksi FiDiPro-professoriksi liittyen hankkeeseen Uusiin materiaaleihin perustuvat tulevaisuuden nanofotoniikan komponentit. Hän työskentelee yhdessä Itä-Suomen yliopiston professori Seppo Honkasen ja Aalto-yliopiston professori Harri Lipsasen tutkimusryhmien kanssa. Merkittävien tieteellisten tavoitteiden lisäksi hankkeessa pyritään selvittämään mahdollisuuksia uudistuvaan fotoniikan teollisuuteen.

Tunnustuspalkintoja huippusuorituksista viidelle

Nuori tutkija – Young Scientist: Dr. Kaarlo Paakinaho, Tampere University of Technology
"High scientific quality, good results & communications skills demonstrated"

Tieteellinen läpimurto – Scientific Breakthrough: Prof. Marjo Yliperttula, University of Helsinki, "Persistent multi-disciplinary research has proved the potential of nanocellulose in medical applications opening new opportunities for research and business"

Tieteelliset saavutukset ja kansainvälisen yhteistyön rakentaminen –
Leading Science & international cooperation: Prof. Maarit Karppinen, Aalto University
"High scientific quality, challenging research topics & good results serving industry needs, building of battery research value chain with important international links"

Teknologinen läpimurto – Technology Breakthrough: Canatu Ltd.
"From deep science to emerging industrial technology solutions needed in flexible electronics; high-performance solutions, green material & manufacturing process, big opportunities"

Läpimurto teknologian kaupallistamisessa – Commercialization Breakthrough: Beneq Ltd.
"Systematic application & need driven R&D resulted in two commercial breakthrough products and global business (Roll to Roll ALD & aerosol technologies for photovoltaics and flexible electronics)"

Tapahtuma, jonka teemapainotuksena oli pinnoitus ja uudet valmistusmenetelmät, oli osa Tekesin Toiminnalliset materiaalit -ohjelman viimeisen vuoden Functional Materials Four Seasons -tapahtumasarjaa, jonka neljä tapahtumaa kokosivat yhteen kaikkiaan lähes tuhat eri alojen asiantuntijaa.

Lisätietoja

Markku Heino
puh. 040 7191 221
markku.heino (at) spinverse.com

Markku Lämsä
puh. 050 5577 793
markku.lamsa (at) tekes.fi

http://www.tekes.fi/materiaalit/

Seminaarin ohjelma
Aiemmat tapahtumat ja ohjelman tulosaineistoa


Sanna Nuutila