Materiaalikehitys uudistaa suomalaista teollisuutta

Tekesin Toiminnalliset materiaalit -ohjelmassa tehty systemaattinen panostus materiaalikehitykseen on tuottanut tulosta monella teollisuuden alalla.

Oli kyse vaikkapa biolääketieteestä, elektroniikasta, energia-alasta, rakentamisesta, koneenrakennuksesta, pakkauksista tai muista sovellusalueista, materiaaliteknologia on tärkeässä roolissa. Erityisesti kun haetaan kestävän kehityksen mukaisia uusia ratkaisuja ja materiaali- ja energiatehokkuutta, materiaalivalinnoilla ja valmistusprosessilla on keskeinen merkitys.

"Kilpailu luonnonvaroista nostaa raaka-aineiden hintoja, mikä lisää kysyntää uusille materiaaliratkaisuille. Materiaalikehitys on edellytys esimerkiksi uusiutuvan energian hyödyntämiselle, kierrätettävyydelle ja biomateriaalien käytölle. Alue on oivallinen uusille kasvuyrityksille, kuten ohjelman tuloksistakin voi nähdä", sanoo toimialajohtaja Teija Lahti-Nuuttila Tekesistä.

Aurinkoenergiaa, painettua älyä ja biomateriaaleja

Toiminnalliset materiaalit -ohjelman tutkimus- ja kehityshankkeissa on nyt viiden vuoden ajan rakennettu uutta osaamista ja liiketoimintaa mm. aurinkoenergiaan, painettavaan älykkyyteen ja biolääketieteen materiaalisovelluksiin liittyen. Merkittävässä roolissa − sekä näitä että muita sovelluksia ajatellen − on ollut pinnoitusteknologioiden kehitys.

"Yhtenä esimerkkinä tästä on Beneq Oy:n kehittämä TCO-pinnoitusmenetelmä ja -laitteisto, joka mahdollistaa aurinkokennojen edullisemman valmistuksen. Viime vuonna päättynyt projekti on jo johtanut teknologian kaupallistamiseen ja yli 10 miljoonan euron kauppaan. Nyt yritys on kehittänyt ainutlaatuisen jatkuvatoimisen teollisen ALD-pinnoituslaitteiston, joka tuo merkittävää uutta mm. joustavan elektroniikan valmistukseen", kertoo ohjelman koordinaattori Markku Heino Spinverse Oy:stä.

Painettavan älyn kehitystyössä yksi maailmanlaajuisestikin merkittävä saavutus on Canatu Oy:n kehittämä sähköä johtava hiilimateriaalikalvo ja sen valmistusmenetelmä. Joustava ja läpinäkyvä kalvo voi mullistaa kosketusnäyttöjen ja sensorien valmistuksen.

Biolääketieteen alueella ohjelmassa on luotu uusia ratkaisuja mm. luunmurtumien hoitoihin. Ozics Oy:n ultraluja ruiskutettava luusementti ja Vivoxid Oy:n juuri kehittämä lujin tunnettu biohajoava biokomposiitti tuovat ratkaisevia parannuksia erityisesti vakavien, kuormaa kantavien luiden murtumien korjaukseen, kuten lonkkamurtumiin.

Materiaalitutkimuksen uusimpia tuloksia ja niihin perustuvia sovelluksia esitellään Toiminnalliset materiaalit -ohjelman Functional Materials Summer Festival -tapahtumassa 29.-30.5. Helsingissä Finlandia-talossa. Mukana on useita maailmalla palkittuja yrityksiä kuten Beneq, Savo-Solar, Akkuser ja Canatu sekä tuoreita kotimaassa palkittuja kuten Onbone ja Aurubis Finland.

Lisätietoja

Toiminnalliset materiaalit -ohjelma (2007-2013)
www.tekes.fi/ohjelmat/materiaalit

Toiminnalliset materiaalit -ohjelman päällikkö Markku Lämsä, Tekes
Puh. 029 50 55793, markku.lamsa (at) tekes.fi

Toiminnalliset materiaalit -ohjelman koordinaattori Markku Heino, Spinverse Oy
Puh. 040 7191221, markku.heino (at) spinverse.com