THL ja TaY selvittävät potilaan valinnanvapauden vaikutuksia pitkäaikaissairaiden hoitoon

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Tampereen yliopisto aloittavat Tekesin ja osallistuvien organisaatioiden rahoituksella kaksivuotisen tutkimuksen perusterveydenhuollon valinnanvapauden vaikutuksista paljon palveluja käyttävien pitkäaikaissairaiden hoidossa.

Projekti on yksi tänä vuonna käynnistyneistä uusista Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman tutkimusprojekteista.

Lue lisää tästä tutkimusprojektista THL:n sivuilta.

Lue lisää kaikista vuonna 2014 käynnistyneistä ohjelman uusista tutkimusprojekteista.