Terveysalan liiketoimintaan vauhtia tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategialla

Terveysala on yksi maailman nopeimmin kasvavia toimialoja. Suomella on erinomaiset mahdollisuudet alan liiketoiminnan sekä hyvinvoinnin, terveyden ja uudistuvien palveluiden kärkimaaksi.

Kolme ministeriötä (TEM, STM, OKM), Tekes ja Suomen Akatemia ovat yhteistyössä terveysalan toimijoiden kanssa valmistelleet 26.5.2014 julkistetun kasvustrategian.

"Terveysalan eli terveysteknologian ja lääkealan liikevaihto on jo nyt lähes viisi miljardia euroa ja siitä valtaosa suuntautuu vientiin. Suomella on vahva osaamis- ja tietopääoma, jota uuden teknologian avulla voidaan jalostaa maailmanluokan tuotteiksi ja palveluiksi", toteaa elinkeinoministeri Jan Vapaavuori.

Strategia sisältää keskeiset toimenpidesuositukset tutkimus- ja innovaatiotoiminnan systemaattiseksi kehittämiseksi sekä terveysalan investointien lisäämiseksi ja alan talouskasvun aikaansaamiseksi. Osaamisen korkean tason ja monipuolisuuden ylläpitäminen ja liiketoiminnan vauhdittaminen mahdollistavat sen, että suomalainen terveydenhuolto saa nopeammin käyttöönsä uusimman tutkimustiedon ja hoitomenetelmät. Lisäksi ihmiset saavat uusia keinoja terveytensä ja hyvinvointinsa edistämiseen.

Suositukset liittyvät yliopistollisten sairaaloiden ympärille syntyneiden tutkimuskeskittymien kehittämiseen, toimivaan kansalliseen työnjakoon, rahoitusympäristön kehittämiseen, innovaatioiden markkinoillepääsyyn sekä laaja-alaisen Team Finland Health -yhteistyön käynnistämiseen ulkomaisten investointien hankkimiseksi.

"Strategia tarkastelee ensimmäistä kertaa terveysalaa innovaatiotoiminnan ja liiketoiminnan kasvun näkökulmasta", Vapaavuori sanoo.

Ministeriöt vastaavat yhdessä myös strategian toimeenpanosta. Jatkotoimenpiteitä varten ministeriöt perustavat yhteistyöryhmän, joka vastaa myös toimeenpanon seurannasta ja arvioinnista.

TEM raportti 12/2014 " Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia" on luettavissa ministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/julkaisut

Lisätiedot

teollisuusneuvos Petri Lehto, TEM, puh. 02950 63218
johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, STM, puh. 02951 63382
opetusneuvos Erja Heikkinen, OKM, puh. 02953 30101
johtaja Minna Hendolin, Tekes, puh. 050 5577 665
ylijohtaja Marja Makarow, Suomen Akatemia, puh. 02953 35002

Pia Mörk