Teollisuussijoitukselta uusi rahasto pk-yrityksille

Valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy:n hallinnoima uusi Kasvurahastojen Rahasto II, sijoittaa noin kymmeneen Suomessa toimivaan pääomasijoitusrahastoon.

Rahastolla edistetään kasvuyritysten rahoituksen tarjontaa. Rahaston pääoma on 130 miljoonaa euroa.

Rahaston perustaminen on osa hallituksen maaliskuussa 2013 päättämää kasvurahoitusohjelmaa, jolla aktivoidaan pääomasijoitusmarkkinaa ja vauhditetaan pk-yritysten kasvua. Ohjelma muodostuu Tekesin alkavien yritysten rahasto-ohjelmasta ja Teollisuussijoituksen kasvuvaiheen yritysten rahastoista. Valtio toimii perustettavissa rahastoissa vähemmistösijoittajana.

Tekes käynnistää tänä vuonna pääomasijoitustoiminnan, jossa Tekesin alaisuudessa toimiva yritys sijoittaa alkuvaiheen yrityksiin sijoittaviin rahastoihin.