Teollisen internetin foorumi starttasi

Finnish Industrial Internet Forumin toiminta perustuu asiakastarpeesta lähteville, ketterille ja nopeille kokeiluille. Tavoitteena on parantaa Suomen kansainvälistä kilpailukykyä teollista internetiä hyödyntämällä.

Finnish Industrial Internet Forum (FIIF) luo vuoropuhelua ja yhteistä tekemistä toimialojen ja arvoketjujen yli, etsii uusia tapoja vastata asiakkaiden tarpeisiin sekä pyrkii johtamaan konkreettisiin teollisen internetin liiketoimintamalleihin ja sovelluksiin. Foorumin puheenjohtaja on Konecranesin toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

"Teollinen internet tarjoaa suomalaisyrityksille kovasti kaivattuja mahdollisuuksia liiketoiminnan uudistumiseen ja kasvuun – myös pienille ja keskisuurille yrityksille", Teknologiateollisuus ry:n johtaja Jukka Viitasaari sanoo.

"Soveltajayrityksille teolliseen internetiin liittyvät teknologiaratkaisut avaavat kokonaan uusia liiketoimintamalleja ja uutta liiketoimintaa. ICT-yrityksille puolestaan avautuu mahdollisuus hyödyntää osaamistaan nykyistä monipuolisemmin."

Toiminnalla tavoitellaan suomalaisyritysten kilpailukyvyn jatkuvaa parantamista kansainvälisillä markkinoilla. Monivuotista FIIF-hanketta rahoittaa mm. Tekes.

Lue lisää

Kaj Nordgren