Teollinen internet edellyttää yrityksiltä visiota ja ketteryyttä

Teollisen internetin hyödyntämiseksi yrityksillä on oltava halu uudistua ja kasvaa, visio tulevaisuuden mahdollisuuksista ja rohkeutta ottaa ensimmäinen askel. Näin kertoo tuore tutkimus.

Läpi yhteiskunnan vyöryvä digitalisaatio ulottuu myös teollisuuteen ilmiönä, joka tunnetaan nimellä teollinen internet tai yleisemmin asioiden internet (Internet of Things, IoT). Teollisen internetin ilmentymiä ovat laitteiden ja ohjelmistojen yhdistäminen uudella tavalla, laitteiden välinen viestintä, antureista kertyvän datan analysointiin perustuvat uudet ansaintamallit sekä tuotanto- ja toimintaprosessien ja ihmisten yhdistäminen uusilla tavoilla.

Teollisen internetin hyödyntäminen vaatii visionäärisyyttä ja rohkeutta yritysjohdolta. Vaikka yritys noudattaakin pitkän tähtäimen strategiaa, tarvitaan rinnalle nopeita ja ketteriä kokeiluja, joilla strategiaa jatkuvasti koetellaan ja suunnataan uudelleen.

"Vaikka uudet panostukset on helpompi perustella kustannussäästöillä, teollista internetiä ei tule ensisijaisesti nähdä säästöjen ja toiminnan tehostamisen näkökulmasta, vaan uusien kasvumahdollisuuksien, liiketoimintamallien ja palveluliiketoiminnan mahdollistajana", Teknologiateollisuus ry:n johtaja Jukka Viitasaari korostaa.

Tutkimukseen vastanneet yritykset arvioivat, että Suomella on teollisen internetin alueella merkittäviä vahvuuksia. Keskisuuressa teollisuudessa on paljon maailman huippuja kapeilla osaamisalueilla. Nämä toimijat tulisi verkottaa keskenään ja hakea uusia innovaatioita ja tapoja toimia. Suomen kattava perusinfrastruktuuri mahdollistaa ketterän kokeilemisen ja kehittämisen ja yhteistyö tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa on hyvällä tasolla.

"On muistettava, että vaikka puhumme teollisesta internetistä, niin tarkoitamme toimialoja laidasta laitaan, joiden toimintaa digitaalisuus mullistaa. Teollinen internet ei koske vain valmistavaa teollisuutta, vaan esimerkiksi vähittäiskaupan ja palveluelinkeinojen pitää ottaa se yhtä lailla omakseen", muistuttaa Tekesin teollisen internetin ohjelman valmistelusta vastaava Marko Heikkinen.

Teknologiateollisuuden Marketvisiolta tilaama tutkimus selvitti suomalaisten ja Suomessa toimivien yritysten suhtautumista teolliseen internetiin. Sitä varten haastateltiin 37 teollisten yritysten toimitusjohtajaa, teknologiajohtajaa, liiketoimintajohtajaa, hallitusammattilaista sekä muita johtajia ja tutkijoita. Haastattelut toteutettiin maalis-toukokuussa 2014.

Lue lisää

Kaj Nordgren