Tekesin vaikutukset hyvinvointiin ja ympäristöön tutkittu

Selvityksen mukaan Tekes on edistänyt monipuolisesti hyvinvointia ja ympäristön tilaa Suomessa. Myönteisimmin Tekes on vaikuttanut yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan tasoon sekä innovaatiotoiminnan tuloksiin ja kasvuun.

Selvityksen tulosten mukaan Tekes on onnistunut tavoitteessaan edistää hyvinvointia ja ympäristön tilaa.

Selvitys osoittaa, että Tekesin rahoittamat yritykset ovat lisänneet omia investointejaan innovaatiotoimintaan. Yritysten markkinoille lanseeraamien uusien innovaatioiden määrä on kasvanut, mikä on lisännyt yritysten liikevaihdon kasvua.

Tekijöiden mukaan Tekesin rahoittamilla projekteilla on ollut laajamittaiset yhteiskunnalliset vaikutukset. Rahoitus on vaikuttanut merkittävästi muun muassa osaamistason, kansainvälisen innovaatiotoiminnan ja yrittäjyyden kasvuun. Tekesin rahoitus on tuottanut 1,7-kertaiset ulkoisvaikutukset verkostoitumisen ja yhteistyön kasvun kautta.

"Arvioinnin mukaan Tekesillä on ainutlaatuinen asema yritys- ja tutkimuspuolen verkottajana sekä ulkopuolisen tiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Tekesillä on merkittävä vaikutus yritysten käyttäytymiseen Suomessa. Yrityskentän toimintatapojen muutos saa aikaan myönteisiä vaikutuksia yhteiskunnassamme", vaikuttavuusarvioinnin asiantuntija Jari Hyvärinen Tekesistä tiivistää tuloksia.

Suomi ekoinnovaatioindeksin ykkösenä...

Ympäristöalalla on ollut monia Tekesin ohjelmia. Tehdyissä tutkimuksissa on havaittu merkittäviä yritysten ympäristöliiketoimintaan ja talouteen liittyviä vaikutuksia. Viime vuosina vaikutukset energia- ja materiaalitehokkuuteen ovat koros­tuneet hankkeissa.

"Nämä ponnistelut näkyvät myös Euroopan ekoinnovaatioindeksissä, jossa Suomi on ensimmäisellä sijalla. Tämä luo hyvän lähtökohdan suomalaisille yrityksille kasvavilla cleantech-markkinoilla", johtaja Teija Lahti-Nuuttila Tekesistä sanoo.

... ja kansainvälisten hyvinvointivertailujen kärjessä

Suomen yhteiskunta on kokonaisuudessaan kansainvälisten hyvinvointivertailujen kärjessä. Suomessa julkinen hyvinvointi- ja terveyssektori on suuri, ja tarvitsemme yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä. Yrityksillä on hyvinvointi- ja terveysalalla lukuisia mahdollisuuksia.

"Juuri julkistetussa terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiassa keskeiset ministeriöt näkevät hyvinvointi- ja terveysalueen Suomen elinkeinoelämän keskeisenä tukijalkana ja kansainvälisen liiketoiminnan kasvun vauhdittajana", johtaja Minna Hendolin Tekesistä sanoo.

Verkostot ja kumppanuudet tärkeitä osaamisen rakentamisessa

Selvityksen Tekesin vaikutuksista hyvinvointiin ja ympäristön tilaan tekivät Technopolis BV, VTT ja Tilastokeskus. Tutkijoiden mukaan Tekesin rooli yhteis­kunnallisten vaikutusten synnyttämisessä liittyy Tekesin kykyyn luoda verkostoja, tuoda relevantteja kumppaneita mukaan ja tarjota mahdollisuus ulkopuolisen osaamisen hyödyntämiseen.

Tekesin ohjelmat ja yhteistyö tutkimusorganisaatioiden kanssa on ollut tärkeässä roolissa keskeisten osaamisten rakentamisessa. Tämä on autta­nut suomalaisen teollisuuden uudistumista ja ekologi­sesti kestävämpien tuotteiden syntyä.

Tekes Review 308/2014: The impact of Tekes activities on wellbeing and environment  (pdf)

Lisätietoja

Jari Hyvärinen
Tekes
p. 050 5577 803
jari.hyvarinen (at) tekes.fi


Anne Palkamo