Tekesin Skene-ohjelman rahoitus pelialalle jo lähes 19 miljoonaa

Skenen toiminnan aikana Suomeen on saatu kymmeniä miljoonia euroja pääomasijoituksia, kansainvälisiä toimijoita ja pelialan liikevaihto lähentelee miljardia euroa.

Tekesin Skene – Games Refueled -ohjelma käynnistettiin vuonna 2012 tukemaan suomalaista peliteollisuutta ja nopeaan kansainväliseen kasvuun tähtääviä pelialan yrityksiä. Ohjelman kautta on rahoitettu innovatiivisia yritysten ja tutkimus- ja kehityshankkeita ja yliopistojen soveltavan tutkimuksen projekteja lähes 19 miljoonalla eurolla. Yrityshankkeita on rahoitettu 56 ja tutkimushankkeita kahdeksan kappaletta.

Kysyntä on ollut vilkasta erityisesti startup-yritysten osalta. Skenen rahoittamista yrityksistä noin 75 prosenttia on seed-vaiheessa. Ne hakevat pääsääntöisesti julkisen t&k-rahoituksen ja yksityisten sijoitusten kombinaation kautta kilpailuetua globaaleilta markkinoilta.

Tekesin mukaantulo on mahdollistanut ja turvannut lupaavien peliyritysten rahoituksen niiden toiminnan alkuvaiheessa tai uutta innovaatiota kehitettäessä. Suurin osa vuoden 2014 aikana Suomeen kohdentuneista 27 miljoonan euron pääomasijoituksista on tullut Skenessä mukana oleville yrityksille. Tekesin rahoitus on ollut kiistatta hyvin jakamassa riskiä rakennettaessa suomalaisen pelialan tulevia menestystarinoita.

Miljardiraja rikkoontumassa

Suomalaisen peliteollisuuden liikevaihto tulee melkoisella varmuudella ylittämään miljardin euron vuonna 2014. Myös työntekijöiden kysyntä pelialalla on jatkunut kiivaana. Kasvuvauhti on ollut huimaa. Skenen käynnistyessä arvioitiin varovaisen positiivisesti, että suomalaisen peliteollisuuden kokonaisarvo ja liikevaihto voisivat olla jopa miljardi euroa vuonna 2020. Tämä luku ylitettiin jo edellisenä vuonna.

Vaikka tulokset ovat keskittyneet muutamaan ydinyritykseen, ovat nämä menestystarinat vetäneet perässään yhä kasvaa määrän alkavia yrityksiä. Ei ole mitään syytä olettaa, ettei kansainväliseen menestykseen yltävien suomalaisten peliyritysten määrä kasvaisi merkittävästi lähitulevaisuudessa.

Tekesin rahoittamien projektien fokus noudattaa suomalaisen peliteollisuuden osaamisrakennetta: suurin osa projekteista kohdistuu mobiilipelejä kehittäville yrityksille. Kokonaisuutena tarkastellen, valittu strategia ja keskittyminen näihin osaamiseltaan lupaavimpiin ja uskottavimpiin hankkeisiin pelialan ytimessä vaikuttaa ohjelman tässä vaiheessa perustellulta.

Peliala on kannattava sijoitus

Tarkasteltaessa rahoituksen vaikuttavuutta, voidaan todeta että veronmaksajien panostus julkisen rahoitusjärjestelmän kautta vientivetoisiin pelialan yrityksiin on onnistunut hyvin. Tehdyt sijoitukset ovat tuottaneet jo suorilla verokertymillä moninkertaisesti sijoituksensa takaisin suomalaiselle yhteiskunnalle. Tätä tilannetta korostaa vielä se, että menestyneet yritykset jatkoinvestoivat juuri Suomessa tapahtuvaan liiketoiminnan kehittämiseen.

Vaikka suomalainen peliala, tai peliteollisuus, on kansantaloudellisilla mittareilla mitattuna vielä pieni toimiala, se toimii erittäin hyvänä esimerkkinä osaamiseen perustuvasta vientivetoisesta liiketoiminnasta. Se on pystynyt hyödyntämään tehokkaasti globaalisti kasvavan viihdeteollisuuden mahdollisuudet. Tätä on edesauttanut myös suomalaisen koulutus- ja innovaatioympäristön tarjoamat kilpailuedut. Kun kasvu on vielä tapahtunut muun talouden ollessa nollakasvuvaiheessa, voidaan puhua todellisesta menestystarinasta.

Skene-ohjelma jatkuu täydellä teholla vielä ensi vuoden. Tekes määrittää myös oman rahoitus- ja kehitystoimintansa suuntaviivat pelialalle lähitulevaisuutta silmällä pitäen.

Ohjelmaan liittyvät ajankohtaiset asiat ja aineistot löytyvät edelleen osoitteesta www.tekes.fi/skene.

Tässä vaiheessa on syytä toivottaa kaikille alan toimijoille ja uutiskirjeemme tilaajille Hyvää Joulua ja menestyksekästä Uutta Vuotta!

Ystävällisin terveisin,

Kari Korhonen
Ohjelman päällikkö, Skene
Tekes

Kaj Nordgren