Tekesin rahoitusta koskeva asetus muuttuu 1.1.2015

Valtioneuvosto on antanut asetuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta. Asetuksessa säädetään Tekesin yrityksille myöntämän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksen ehdoista ja se on voimassa 1.1.2015 - 31.12.2020.

Asetuksen mukaan Tekesin t&k-rahoituksen ehdot säilyvät pääosin ennallaan. Rahoitusmuotoja ovat tulevaisuudessakin avustus ja laina. Myös rahoitettava toiminta, rahoituksen enimmäismäärä ja hyväksyttävät kustannukset säilyvät ennallaan.

Tekesin Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoituksen ehtoihin tulee muutoksia mm. yrityksen enimmäisikään, innovatiivisuuden määritelmään ja rahoituksen enimmäismäärään.

Asetus laajentaa Tekesin mahdollisuuksia rahoittaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Jatkossa rahoitusta voidaan myöntää innovaatioklusterien toimintaan ja investointeihin, tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja pk-yritysten innovaatiotoimintaan. Tekes alkaa hyödyntää uusia rahoitusmahdollisuuksia vaiheittain. Uusista rahoitusmuodoista tiedotetaan tarkemmin erikseen.

Tekesin myöntämä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoitus on EU:n sisämarkkinoille soveltuvaa valtion tukea 1.7.2014 voimaan tulleen Euroopan komission yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisesti (komission asetus (EU) N:o 651/2014 tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti).

Tekesin rahoituksen yleiset ehdot muutetaan vastaamaan uutta asetusta 1.1.2015 alkaen. Päivitetyt ehdot julkaistaan Tekesin asiointipalvelussa 2.1.2015.

Lisätietoja

Eeva Landowski