Tekesin IT:n ydinsovellusten ja jatkokehityksen hankinnat päätökseen

Tekes on solminut toistaiseksi voimassaolevan IT:n ydinsovellusten toimittajasopimuksen Solita Oy:n kanssa. Sopimuksen pituus on arvioitu noin neljän–viiden vuoden mittaiseksi. Sopimuksen pituuteen vaikuttavat muun muassa valtionhallinnon ja TEM:n toimenpiteet. Sopimus kattaa Tekesin olemassa olevien rahoituksen-, asiakkuudenhallinnan- ja verkkoasiointijärjestelmien sekä Tekesin verkkosivustojen jatkokehityksen ja ylläpidon.

Kilpailutuksella toteutettu hankinta aloitettiin helmikuussa 2014. Osallistumispyyntöjä tuli yhteensä 11 kappaletta, joista huhtikuussa järjestettyyn neuvotteluvaiheeseen valittiin Solita Oy, Siili Solutions Oy ja ryhmittymä Nitor Creations Oy – Talent Base Oy. Kolmen ehdokkaan kanssa käytiin kolme neuvottelukierrosta. Lopullinen päätös tehtiin neuvotteluvaiheen päätteeksi saatujen tarjousten perusteella 24.6.2014.

Solita Oy sai vertailun parhaat pisteet kilpailullisen neuvottelumenettelyn lopuksi. Kriteereinä olivat hinta, toteutustiimin kyvykkyys ja neuvotteluvaiheen ennakkotehtävät. Solitalla oli toiseksi edullisin hinta, mutta kyvykkyys ja ennakkotehtävien vastaukset arvioitiin kokonaisuutena hinnaltaan edullisinta tarjousta paremmaksi.

"Tämä oli Tekesin kannalta tärkeä kilpailutus. Nyt solmittava sopimus takaa keskeisten järjestelmien jatkuvuuden tuleville vuosille. Niiden kehitystyö on ollut ulkoistettuna jo yli kymmenen vuoden ajan", kertoo Tekesin projektipäällikkö Pekka Pajuoja.

"Kilpailullinen neuvottelumenettely on kaikille osapuolille työläs toteutustapa, mutta se mahdollistaa tiedonvaihdon tilaajan ja toimittajaehdokkaiden välillä. Siten toimittajat saavat paremman käsityksen kilpailutuksen kohteesta ja tilaaja parempia tarjouksia kuin muilla tavoin kilpailutettaessa", Pajuoja jatkaa.

Solita Oy on ollut Tekesin IT:n ydinsovellusten toimittaja myös aiemmin. Hankinnan vuotuinen volyymi arvioidaan runsaaksi miljoonaksi euroksi. Se voi vaihdella vuosittain alas- tai ylöspäin.

Lisätietoja

Harri Eskola
p. +358 50 5577 550
harri.eskola (at) tekes.fi

Miia Linnusmaa