Tekes vauhdittaa cleantech-alaa ja kehittää uutta biotalousliiketoimintaa

Innovaatiorahoittaja Tekes pitää kansallista cleantech-strategiaa positiivisena merkkinä Suomen teollisuuden uudistumisesta. Biotalouteen liittyviä hankkeita Tekes on ohjelmillaan tukenut jo useita vuosia.

Valtioneuvosto hyväksyi tänään kansallisen cleantech-strategian, jolla viitoitetaan suuntaa Suomen kehittymiselle maailman johtavaksi puhtaan teknologian maaksi. Kyseessä on Suomen menestyksen kannalta tärkeä tavoite: cleantech on alue, jonka ennustetaan kasvavan rajusti lähivuosina. Puhtaan teknologian kasvun taustalla on ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävä sääntely, energian ja luonnonvarojen niukkeneminen sekä kuluttajien kasvanut ympäristötietoisuus.

Suomalaiset yritykset ovat jo tarttuneet puhtaan teknologian mahdollisuuksiin, mikä on näkynyt myös Tekesin yrityksille myöntämässä rahoituksessa. Tekesin energia- ja ympäristöalueen rahoitus on ollut voimakkaassa kasvussa vuodesta 2006 lähtien. Viime vuonna rahoitusta myönnettiin 234 miljoonaa euroa.

"Hankkeet tähtäsivät useimmin energiatehokkuuden parantamiseen, ympäristömyötäisiin prosesseihin ja uusiutuvaan energiaan. Myös ICT on yhä merkittävämmässä roolissa", sanoo Kestävä talous -vastuualueen johtaja Teija Lahti-Nuuttila Tekesistä.

Tekesin rahoituksen tuella on kehitetty mm. älykkäitä sähköverkkoja, jätehuollon ratkaisuja ja rakennusten energiatehokkuutta. Vuonna 2013 Tekesin asiakkaat raportoivat yli 600 cleantech-innovaatiota.

Tekesin ohjelmista cleantech-yrityksiä rahoittavat esimerkiksi uusiutuvaan energiaan keskittynyt Groove ja puhtaaseen kaivosteollisuuteen erikoistunut Green Mining. Uusimpana ohjelmana cleantech-hankkeita rahoittaa Arktiset meret -ohjelma.

Ohjelmissa vauhditetaan cleantech-alan yrityksiä kansainväliseen kasvuun. Ohjelmien asiakkaita ovat esimerkiksi ekologisia tuotteita kehittävä Biolan ja uusiutuvasta energiasta liiketoimintaa luova AW-Energy (Tekesin Groove-ohjelma: Puhtaalla bisneksellä Kiinaan, AW-Energy: WaveRoller nappaa aallon voiman)

"Suomen vahvuus on niukkuuden hyödyntäminen – oli kyseessä puhtaasta vedestä tai energiasta. Jotta voisimme viedä tätä osaamistamme myös globaaleille markkinoille, yrityksemme tarvitsevat innovaatioilleen kokeiluympäristöjä", Lahti-Nuuttila sanoo.

Uuden biotalousliiketoiminnan kehittäminen Tekesin vastaus hallituksen strategiaan

Valtioneuvosto hyväksyi myös periaatepäätöksen kansallisesta biotalousstrategiasta. Sen tavoitteena on lisätä alaa koskevaa osaamista ja innovaatioita, vauhdittaa yrityksiä tarttumaan biotalouden tarjoamiin mahdollisuuksiin ja synnyttää biotaloudesta uutta liiketoimintaa.

"Suomella on hyvät lähtökohdat kehittyä toimialan pilottimaaksi. Meillä on osaamista, yrityksiä ja mainetta biomassojen käsittelystä metsistä ja pelloilta. Ja lisäksi meillä on vahva perinne toimia resurssitehokkaasti ja yhteistyössä erilaisten toimijoiden kanssa", sanoo Teija Lahti-Nuuttila.

Biotalouden ensimmäiset sovellukset liittyivät biopolttoaineisiin, joita kehitettiin jo toissa vuonna päättyneessä BioRefine-ohjelmassa. Ohjelman hankkeista hyvä esimerkki on Fortumin, Metson, UPM:n ja VTT:n konsepti, jossa raskasta polttoöljyä korvaavaa bioöljyä tuotetaan leijukerroskattilaan integroidussa laitoksessa. Viime vuonna bioöljyn tuotanto käynnistettiin Fortumin voimalaitoksen yhteydessä Joensuussa (Bioöljyn valmistus osana CHP-voimalaitosta on kustannustehokasta).

Kaksi vuotta sitten Tekes käynnisti Green Growth -ohjelman, jonka avulla on tähän mennessä rahoitettu muun muassa monia lupaavia biojätteiden hyödyntämiseen liittyviä hankkeita. (Esimerkiksi Raisio Oyj: Raisioagron rehuinnovaatiot kehityksen kärjessä ja Envor Oy: Biojätteestä multaa ja ravinteita)

Teija Lahti-Nuuttila toivoo biotalouden pariin uusia yrityksiä ja kehittäjiä. Sovelluksia voi löytyä vaikka lääketieteen, kosmetiikan tai sisustuksen aloilla. Uusista sovellusalueista pisimmällä ovat bio- ja komposiittimateriaaleihin liittyvät innovaatiot.

"Biomateriaalit voittavat kilpailevat tuotteet useimmiten keveydessä, kestävyydessä, energiatehokkuudessa ja kierrätettävyydessä. Ne tuovat yrityksille ja loppukäyttäjille selviä hyötyä", Lahti-Nuuttila lupaa.

Lisätietoja

Johtaja Teija Lahti-Nuuttila
puh. 050 5577 873
teija.lahti-nuuttila (at) tekes.fi


Sanna Nuutila