Tekes tavoittelee strategisilla tutkimusavauksilla elinkeinoelämän uudistumista

”Tutkimusavaukset ovat visionäärisiä ja erittäin vaativia tutkimushankkeita, joiden tuloksien avulla Suomeen luodaan merkittävää uutta osaamista ja pohjaa uudenlaisten kasvualojen synnylle”, sanoo johtaja Ilona Lundström Tekesistä.

Tekes on rahoittanut yhteensä kahdeksan isoa strategista tutkimusavausta. Avaukset ovat käynnistyneet tutkimusryhmien ehdotuksista Tekesin kanssa käydyn vuorovaikutteisen valmistelun tuloksina.

Hankkeita ohjaa rohkea visio tulevaisuuden huippuosaamisista ja niiden avaamista liiketoimintamahdollisuuksista. Toteutuksesta vastaavat monitieteiset tutkimuskonsortiot, joita johdetaan näkemyksellisesti. Strategisissa tutkimusavauksissa yhdistyvät rohkeimmat ideat, korkeatasoisin tutkimus ja tulosten määrätietoinen hyödyntäminen.

”Tekes on kokeillut strategisten tutkimusavausten kohdalla uusia menetelmiä rahoitusprosessissaan tavoitellessaan mahdollisimman hyviä tutkimusprojekteja”, jatkaa Ilona Lundström.  

Tämä on tarkoittanut projektien haastamista luomaan elinkeinoelämän kehittymisen visioita entistä korostetummin, sekä tästä johtuen myös tiimien toimivuuden ja avauksissa tarvittavan johtajuuden merkityksen korostamista. Tavoitteiden saavuttamiseksi on hyödynnetty entistä sparraavampaa keskustelua hakijoiden kanssa ennen varsinaista hakemusta.

”Tekesin rahoitushakuun saapuneet projektit ovat kilpailleet kahdessa vaiheessa, jossa on hyödynnetty myös nuoret innovatiiviset yritykset –rahoituksesta (NIY) tuttua paneeliarviointia Tekesin oman rahoitusprosessin rinnalla tuomassa hakijoille lisää arvokkaita elinkeinoelämän edustajien näkökulmia”, hehkuttaa tuotepäällikkö Tuomo Suortti.

Tekes valmistelee parhaillaan strategiaa tuleville vuosille.  Elinkeinoelämän uudistumista tukeva ja uusille kasvualoille merkittävä tutkimus on Tekesille tärkeää tulevaisuudessakin.

Lisätietoa
johtaja Ilona Lundström, Tekes
puh. 02950 55678
ilona.lundstrom(at)tekes.fi

Strategiset tutkimusavaukset


Soile Thalén