Tekes selvittää terveysalan ohjelman tarvetta

Yksilöllistetty terveys on yksi megatrendeistä, johon Suomessa on syytä päästä kaikilla keinoilla kiinni. Tekes selvittää, tulisiko terveyden edistämisen alueelle käynnistää Tekesin ohjelma.

Suomella mahdollisuuksia digitaalisen terveyden keskittymäksi

"Samalla kun eri lähteistä saatavaa terveystietoa voidaan käyttää yhä tehokkaammin yksilöiden ja yhteiskunnan hyväksi, terveydenhoidon liiketoimintalogiikka muuttuu, kun alalle tulee yrityksiä ICT-kentältä. Suomella on vahvuuksia, joita yhdistämällä maamme voidaan nostaa merkittäväksi digitaalisen terveyden keskittymäksi", sanoo johtaja Minna Hendolin Tekesistä.

Terveydenhoitoalan toimintaympäristön muutokset koskevat kaikkia ja kaikenkokoisia suomalaisia yrityksiä: Alalla on paljon pieniä aloittavia yrityksiä, joiden valmiuksia hyödyntää kasvava kysyntä tulee parantaa. Kasvavat yritykset tarvitsevat pääomia kansainväliseen kasvuun ja suurten yritysten on pyrittävä uudistamaan toimintaansa, että ne pystyvät kilpailemaan ulkomaisten kilpailijoiden paineessa. Suomalaisille on saatava lisävoimaa monialaisuutta ja kansainvälistä yhteistyötä lisäämällä.

"On saatava aikaan yhteistyön draivi eri osaamisalojen kesken", kiteyttää Hendolin. Alalla tarvitaan kehityshyppäyksiä, joiden vauhdittamiseen Tekesin ohjelma voisi sopia. Kokoamalla sirpaleisia projekti-ideoita laajemmiksi kokonaisuuksiksi pystytään lisäämään Tekesin rahoituksen vaikuttavuutta.

Ensimmäinen Tekesin askel terveysalan kasvustrategian toimeenpanossa

"Ohjelmavalmistelu on Tekesin ensimmäinen toimenpide terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian toimeenpanossa. Kolmen ministeriön sekä Tekesin, Suomen Akatemian ja terveysalan toimijoiden yhdessä luomassa kasvustrategiassa tavoitteeksi on asetettu, että Suomesta tulee kansainvälisesti tunnettu terveysalan tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan, investointien ja uuden liiketoiminnan edelläkävijä hyödyttäen ihmisten terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä. Uuden strategian toteuttamisessa Tekesillä on merkittävä rooli.

Mukaan ohjelman valmisteluun

Ohjelman valmistelu käynnistyy toukokuussa ja esityksen ohjelman tarpeesta ja fokusalueista tavoitellaan valmistuvan syyskuun 2014 lopussa. Ohjelman käynnistämisestä päättää Tekesin johtokunta.

Osana ohjelman valmistelua Tekes järjestää useita työpajoja, joista tiedotetaan Tekesin ja valmisteltavan ohjelman verkkosivuilla.

Lisätietoja

Ohjelmapäällikkö Auli Pere
auli.pere (at) tekes.fi
Puh. 029 50 55799

www.tekes.fi/terveyttabiteista


Pia Mörk