Tekes rahoitti startup-yrityksiä viime vuonna 133 miljoonalla eurolla

Innovaatiorahoituskeskus Tekes rahoitti viime vuonna alle 6-vuotiaita yrityksiä noin 133 miljoonalla eurolla. Yhteensä rahoitusta sai vajaat 480 yritystä.

Jukka Häyrynen: Suomessa on paljon lupaavia startupeja

Startup-yrityksille myönnetystä rahoituksesta 75 miljoonaa euroa oli avustusta ja 58 miljoonaa lainaa. Tekesin rahoitus on aina projektikohtaista. Projektin kuluista vähintään 25 prosenttia on katettava muulla rahoituksella.

Tekes myöntää rahoitusta ainoastaan erittäin lupaaville yrityksille.

"Tekesin tehtävänä on rahoittaa ainoastaan parhaita yrityksiä, jotka kykenevät erittäin nopeaan kansainväliseen kasvuun. Tämä tarkoittaa paitsi liiketoiminnan skaalautuvuutta myös tiimin kykyjä", sanoo Nuoret yritykset -vastuualueen johtaja Jukka Häyrynen.

Rahoitusputki parhaille yrityksille

Tekesin Nuoret yritykset -vastuualue myöntää rahoitusta alle 6-vuotiaille yrityksille. Startup-yrityksille myönnetään rahoitusta pääasiassa kolmen rahoitustuotteen kautta.

"Aktiivisuus on lisääntynyt rajusti ja näyttää siltä, että yrittäjät ovat valmiita liiketoiminnan kansainväliseen kasvuun."

Kansainvälisen kasvun suunnittelu on tarkoitettu vasta perustetulle kunnianhimoisille yrityksille. Rahoituksen avulla yrityksen pitää selvittää kansainvälinen markkina- ja kasvupotentiaali, varmistaa asiakastarve tapaamalla asiakkaita ja arvioida omaa tiimiään. Viime vuonna rahoitusta myönnettiin vajaat 25 miljoonaa euroa.

Tutkimus- ja tuotekehitysrahoitusta Tekes myönsi kohdejoukolle viime vuonna yhteensä 80 miljoonaa euroa. Tästä lainaa oli 58 miljoonaa euroa. Rahoituksella yritys voi kehittää tuotettaan todettuun markkinatarpeeseen sopivaksi.

Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitus on tarkoitettu kaikkein lupaavimmille alle 6-vuotiaille yrityksille. Rahoitus voi kohdistua koko liiketoiminnan kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Viime vuonna Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitusta myönnettiin yhteensä vajaat 28 miljoonaa euroa.

Rahoitus on vaiheistettu useaan jaksoon. Mikäli yritys ei saavuta jaksolle asetettuja tavoitteita, voidaan rahoitus keskeyttää.

Nuoret innovatiiviset yritykset

Kaikkiaan rahoitettu: 198 yritystä
Koko rahoituksen läpäisseitä: 55
Rahoitus käynnissä: 87
Rahoitus keskeytynyt: 58

Tuoreet tutkimukset osoittavat NIY-rahoituksen merkittävän vaikutuksen kasvuyritysten liikevaihdon kasvuun, kansainvälisten asiakassuhteiden luomiseen, työpaikkojen luomiseen ja viennin kasvuun.

Eniten kasvaneet NIY:n läpikäyneet yritykset ovat peliyritys Supercell, verkkokauppayritys DealDash ja nanoyhtiö Beneq.

"Suomessa startupit tarvitsevat julkista rahoitusta, sillä alueen pääomasijoitusmarkkinat ovat olleet vuosia puutteelliset. Esimerkiksi Yhdysvalloissa TechCrunch-lehden selvityksen mukaan menestynyt startup-yritys kerää keskimäärin 35 miljoonaa euroa rahoitusta yksityisiltä markkinoilta. Suomalaiset yritykset kilpailevat samoista asiakkaista huomattavasti pienemmällä rahoituksella", Häyrynen sanoo.

Pääomasijoituksia rahastoihin

Tekes pyrkii kasvattamaan yksityisen rahan osuutta startupien rahoittajana pääomasijoitustoiminnalla, joka käynnistyy tänä vuonna. Tekesin perustama yritys tekee sijoituksia aivan varhaisen vaiheen yrityksiin sijoittaviin rahastoihin. Tekes pääomasijoitusyhtiö ei siis itse tee sijoituksia suoraan yrityksiin.

Uudella pääomasijoitusyrityksellä on tavoitteena tehdä sijoituksia 20 miljoonalla eurolla vuodessa.

Viime vuonna yhteensä 22 yritystä pääsi läpi NIY:stä.

Faron Pharmaceuticals
Merus Power Dynamics
Netcycler
Grey Area
Goodmill Systems
Magisso
Medeia Therapeutics
IN4MO
ONBONE
VALKEE
Greenlux Finland
SkySQL Corporation
Optomed
Tuxera
ARM Finland
Moldtech
Analyse Solutions Finland
DealDash
Oncos Therapeutics
Nervogrid
Pegasor
P2S Media Group


Josi Tikkanen