Tekes rahoittaa yksilöllistetyn terveydenhoidon SHOK-ohjelmaa

Tekes on päättänyt rahoittaa terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymän (SHOK) SalWen ohjelmaa GET IT DONE - Yksilöllistetty diagnostiikka ja hoito. Nelivuotiseen ohjelmaan osallistuu yhteensä 17 yritystä ja julkista toimijaa.

Yksilöllistetty terveys on globaali trendi, joka synnyttää runsaasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Yksilöllistetyn terveydenhoidon avulla voidaan tehostaa sairauksien ennaltaehkäisyä ja valita kullekin potilaalle parhaiten sopiva hoito.

GET IT DONE -ohjelman tavoite on tehostaa yksilöllistetyn, ennakoivan diagnostiikan ja hoidon käyttöönottoa terveydenhuollossa. Tämä auttaa painopisteen siirtämistä oireiden havainnoinnista ja tautien hoidosta ennaltaehkäisevään toimintaan. Ohjelmassa luodaan uusia ratkaisuja ja toimintatapoja, joiden avulla terveydenhuollon ammattilaiset pystyvät tarjoamaan tehokkaampia palveluja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

"SalWen uusi ohjelma yhdistää niin julkisen kuin yksityisenkin terveydenhoidon, työterveyshuollon, monitieteisen tutkimuksen sekä yritykset. Ohjelma pyrkii edistämään ja hyödyntämään yksilöllistetyn lääketieteen tuomien muutosten synnyttämät uudet liiketoimintamahdollisuudet. Ohjelma onkin erinomainen esimerkki eri toimijoiden yhteistyöstä, jolla luodaan pitkällä tähtäimellä kasvupotentiaalia suomalaisille yrityksille", sanoo johtaja Minna Hendolin Tekesistä.

Nelivuotisen ohjelman suunniteltu kokonaisvolyymi on 30 miljoonaa euroa, josta Tekes rahoittaa noin puolet.

Lisätietoja

Teknologia-asiantuntija Outi Tuovila
Puh. 02950 25102
outi.tuovila(at)tekes.fi

SalWen uutinen: SalWen uusi ohjelma – Yksilöllistetty diagnostiikka ja hoito - käynnistyy heinäkuun alussa