Tekes rahoittaa kolmea uutta strategista tutkimusavausta yhteensä 5,8 miljoonalla eurolla

Tutkimusavaukset ovat rohkeita tutkimusprojekteja, joiden odotetaan tarttuvan vaikeisiin mutta tulevaisuudessa merkittäviin tutkimuskysymyksiin. Yritysten näkemys tulosten hyödyntämisestä liiketoiminnassa korostuu tutkimusprojektien toteutuksessa alusta lähtien.

Vuoden 2014 toisessa strategisten tutkimusavausten haussa Tekes on päättänyt rahoittaa kolmea tutkimuskokonaisuutta:

The Naked Approach – Maailma ilman älylaitteita
Tutkimustahot: VTT, Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Lapin yliopisto, Demos Helsinki.
Tekesin rahoitus: 2 385 600 e (I jakso: 1.3.2015 - 31.8.2016)

GeoTrust
Tutkimustahot: Geodeettinen laitos, Helsingin yliopisto
Tekesin rahoitus: 882 200 e (I jakso: 1.1.2015 - 30.6.2016)

ADELE: Autoimmune Defense and Living Environment
Tutkimustahot: Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, TTY-säätiö
Tekesin rahoitus: 2 519 000 e, (I jakso: 1.1.2015 - 30.6.2017)

Strategisia tutkimusavauksia rahoitetaan yleensä jaksoissa, jolloin projektin jatkoa arvioidaan ensimmäisen jakson tulosten perusteella. Arvioinnissa korostetaan korkeatasoisen tutkimuksen ja vaikuttavuuden lisäksi tiimien toimivuutta ja johtajuutta, jotta monitieteinen tutkimusryhmä pääsee tavoitteeseensa.

Uusien tutkimusavausten lisäksi Tekes on päättänyt jatkorahoittaa Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston " Ihmisen varaosat" -tutkimusavausta.

Ihmisen varaosat
Tutkimustahot: Tampereen yliopisto, TTY-säätiö
Tekesin rahoitus: 4 467 000 e (1.1.2015 - 31.12.2016)

Kaiken kaikkiaan Tekes on rahoittanut 11:tä isoa strategista tutkimusavausta.

"Strategisten tutkimusavausten avulla olemme halunneet löytää mahdollisimman hyviä ja vaikuttavia tutkimusprojekteja. Rima on ollut korkealla ja niin ovat odotuksetkin", sanoo johtaja Ilona Lundström Tekesistä.

"Olemme etsineet projekteja, jotka yhdistävät rohkeimmat ideat, parhaan tutkimusosaamisen ja joiden tuloksilla on kauaskantoisia vaikutuksia yritysten liiketoimintaan."

Teemahakuja vuonna 2015

Vuonna 2015 Tekes ei rahoita uusia strategisia tutkimusavauksia. Tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteisiä tutkimusprojekteja rahoitetaan kolmella teemahaulla, joista ensimmäinen keskittyy terveyteen ja hyvinvointiin, toinen kestävään liiketoimintaan ja kolmas digitaalisuuteen. Lisäksi vuonna 2015 tutkimusrahoitusta voi hakea muun muassa FiDiPro – Finland Distinguished Professor -ohjelmasta ja Tutkimuksesta liiiketoimintaa -projekteihin.

Lue lisää Tekesin tutkimusrahoituksesta


Lisätietoja

johtaja Ilona Lundström, Tekes
puh. 02950 55678
ilona.lundstrom(at)tekes.fi

Tekesin rahoittamat strategiset tutkimusavaukset vuoden 2014 toisessa haussa

The Naked Approach – Maailma ilman älylaitteita
VTT, Aalto yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Lapin yliopisto sekä Demos Helsinki.
Yhteyshenkilö: tutkimusprofessori Harri Kopola, VTT
Tekesin rahoitus: 2 385 600 e (I jakso: 1.3.2015 - 31.8.2016)

The Naked Approach on iso strateginen avaus, jossa etsitään ja kehitetään vaihtoehtoista, ihmislähtöistä tapaa tuottaa ja käyttää digitaalisia palveluita. Kantavana visiona on digitaalinen paratiisi, jossa käyttäjä voi elää "alastomana" kantamatta älylaitteita mukanaan. Digitaaliset palvelut ilmestyvät käyttäjälle ympäristön tekstuurista ja katoavat näkymättömiin käyttötarpeen loppuessa. Hankkeessa luodaan ja tutkitaan käyttäjälähtöisesti muotoilun, teknologian ja liiketoiminnan ratkaisuja uudenlaisen digitaalisen vuorovaikutusparadigman toteuttamiseksi. Liiketoimintamalleja ja ekosysteemejä kehitettäessä pyritään korostamaan myös pohjoismaisten arvojen – ihmisen kunnioittamisen ja luottamuksen - levittämistä maailmalle osana palveluita - matkalla kohti tulevaisuuden hyperkonnektoitunutta maailmaa.

GeoTrust
Geodeettinen laitos, Helsingin yliopisto,
Yhteyshenkilö: professori Heidi Kuusniemi, Geodeettinen laitos
Tekesin rahoitus: 882 200 e (I jakso: 1.1.2015 - 30.6.2016)

The GeoTrust Programme is a bold vision for how crowdsourced mobile data can be conducted in new ways and by new players. The GeoTrust Consortium is a multi-disciplinary team of experts in different relevant technical and legal fields with excellent skills to carry out innovative research and development and harness the potential of big geospatial data. The Programme will bring together key Finnish competences to tackle a difficult challenge: how to utilize the huge potential of crowdsourced mobile data in Finnish industry and society. Without the benefit of significant R&D investment in this area, the status quo path would likely result in foreign companies continuing to dominate this growing market. GeoTrust promises an alternative path of development, based on an open service approach. three high-impact mobile applications that generate and benefit from crowdsourced mobile data. The opportunities presented by massive-scale crowdsourced mobile data are immense, but the question of who will seize these opportunities and benefit from them is still open. The GeoTrust Programme will put these opportunities within reach for Finnish industry.

ADELE: Autoimmune Defense and Living Environment
Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, TTY-säätiö
Yhteyshenkilö: dosentti Aki Sinkkonen, Helsingin yliopisto
Tekesin rahoitus: 2 519 000 e, (I jakso: 1.1.2015 - 30.6.2017)

ADELE – Immuunijärjestelmän häiriöt ja elinympäristö -strategisessa tutkimusavauksessa tuotetaan tietoa, joka mahdollistaa uudenlaisten, immuunijärjestelmän toimintaa parantavien tuotteiden ja palveluiden kehittämisen. Nykyisin immuunijärjestelmän vakavista häiriöistä, kuten allergioista, astmasta ja tyypin 1 diabeteksestä kärsii arviolta viidennes teollisuusmaiden väestöstä. Yksin EU:n alueella tämä tarkoittaa sataa miljoonaa ihmistä. Tästä aiheutuvat kustannukset on arvioitu vuositasolla yli sadaksi miljardiksi euroksi.
1900-luvun alkupuoliskolla yllä mainittujen immunologisten häiriöiden yleisyys oli murto-osa nykyisestä. Nykykäsityksen mukaan keskeinen syy näiden sairauksien yleistymiseen on yleinen hygieniatason nousu, mikä on vähentänyt immuunijärjestelmän luonnollista kehitystä edistävää mikrobialtistusta. Toinen elimistön puolustuskykyyn vaikuttava tekijä ovat kaupunkiympäristössä esiintyvät, ihmisperäiset haitta-aineet. Riskiryhmiä ovat lapset ja vanhukset, sillä heidän immuunijärjestelmänsä on muutenkin kehittymätön tai heikentynyt. ADELE-hankkeen pohjana ovat laajat suomalaiset ja kansainväliset väestöseurannat, joissa on selvitetty immuunijärjestelmän häiriöille altistavia ja niiltä suojaavia tekijöitä sekä ikääntyvän väestön hyvinvointia. Näihin aineistoihin ja uuteen kokeelliseen tutkimukseen nojaten ADELE-tutkimuskonsortio selvittää uudenlaisia tapoja parantaa immuunijärjestelmän toimintaa kaupunkiympäristössä. Tämä johtaa kaupallisesti sovellettavissa olevaan tutkimustietoon, jossa yhdistyy uusin lääketieteellinen ja ympäristöekologinen osaaminen kuluttajalähtöisyyteen ja kaupunkisuunnitteluun.
Toteuttajayliopistojen lisäksi hankkeessa on yhteistyötahoina asiantuntijoita yritysmaailmasta, Luonnonvarakeskuksesta, Oulun yliopistosta, Turun yliopistosta, sekä kansainvälisiä yhteistyötahoja Tsekin Tasavallasta (Charles University) ja USA:sta (Kansas State University, University of Massachusetts Amherst, University of Florida ja University of Texas).

Ihmisen varaosat
Tutkimustahot: Tampereen yliopisto, TTY-säätiö
Yhteyshenkilö: Hannu Hanhijärvi, BioMediTech
Tekesin rahoitus: 4 467 000 (1.1.2015 - 31.12.2016)

Projektissa tähdätään kudosteknologisiin sovelluksiin, jotka tarjoavat mahdollisuuksia kehittää uusia hoitomuotoja eriasteisten kudosvaurioiden hoitoon. Lisäksi kehitetään in vitro -malleja diagnostiikan, lääkeainekehityksen ja potilaskohtaisten hoitojen kehitykseen sekä uutta solukasvatukseen tarvittavaa teknologiaa.

Eeva Landowski