Tekes ja ulkoasiainministeriö valmistelevat yhteistä kehitysmaainnovaatio-ohjelmaa

Tekes ja UM valmistelevat yhteistä BEAM – Business with Impact -ohjelmaa kehitysmaihin suuntautuvan innovaatio- ja liiketoiminnan edistämiseksi. Suomalaisyritysten osaamisesta voi olla hyötyä kehitysmaissa köyhyyden vähentämisessä ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Ohjelmaa valmistellaan Team Finland -yhteistyönä.

Kehitysmaat ja kehittyvät maat ovat merkittävä kasvava markkina. Nyt valmisteilla olevan Business with Impact -ohjelman tavoitteena on kytkeä kehitysyhteistyö lähemmin innovaatiotoimintaan. Näin parannetaan yritysten kasvun edellytyksiä voimakkaasti kasvavilla kehitysmaiden markkinoilla. Innovaatioiden avulla syntyy uutta kilpailukykyistä liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja ja hyvinvointia sekä kehitysmaihin että Suomeen.

Kehittyneiden maiden ratkaisuja ei ole järkevää siirtää suoraan kehitysmaihin vaan ratkaisuja on pohdittava kehitysmaiden tarpeista lähtien. Ohjelman tavoitteena on synnyttää ekosysteemejä ja verkottuneita konsortioita, joissa on mukana monenlaisia toimijoita sekä Suomesta että kohdemaasta.

Tekes yhdistää tutkimuksen, liiketoiminnan kehittämisen, innovaatioprosessit ja monenlaiset palvelut, kuten ennakointi- ja arviointitoiminnat, kasvuyrityksiä palveleviksi kokonaisuuksiksi. Ulkoministeriöllä on kehitysyhteistyön kautta erinomaiset yhteydet ja tieto uusista nopeasti kasvavista markkinoista sekä osaaminen kehitysmaista, köyhyyden vähentämisestä ja kestävästä kehityksestä.

Lisätietoja

Pia Salokoski,Tekes, puh. 02950 55672, pia.salokoski(at)tekes.fi
Pertti Ikonen, ulkoasiainministeriö, puh. 0295 350926, pertti.ikonen(at)formin.fi

Sanna Nuutila