Uudet rahoitusmuodot pilotointeihin ja kansainvälistymiseen

Tekes aloittaa kaksi uutta rahoitusmuotoa, jotka on tarkoitettu kaupallistamisvaihetta lähestyville tai uusien markkinoiden valloittamista suunnitteleville yrityksille.

Pilotti- ja demorahoitus

Pilotti- ja demorahoituksen avulla yritys voi testata tuotteen tai palvelun hyötyjä ja toimivuutta yhdessä käyttäjien tai mahdollisten asiakkaidensa kanssa. Testaamisesta käytetään useita nimiä, esimerkiksi pilotit, demonstraatiot, testialustat, testiympäristöt, living labit tai oppimisympäristöt. Toimiva pilotti tai asiakasreferenssi on usein edellytys uusien innovatiivisten ratkaisujen kaupallistamisessa.

Pilotti- ja demorahoitus on lainaa ja Tekesin laina myönnetään ilman vakuuksia. Jos pilottiprojekti epäonnistuu, osa lainasta voidaan jättää perimättä takaisin. Lainasta voi nostaa osan projektin alkaessa ja loput pilotin edetessä.

Pilotti- ja demolaina on tarkoitettu kaikenkokoisille yrityksille, eikä sillä ole toimialarajoituksia. Mahdollisuuksia on tunnistettu erityisesti digitaalisuudessa eri toimialoilla sekä biotaloudessa ja cleantechissa. Myös palveluliiketoiminnassa on paljon potentiaalia. Rahoitus sopii sekä nopeisiin pilotteihin (esim. ohjelmistoalalla) että pitkiin kehitysprosesseihin (esim. energia- tai prosessiteollisuudessa).

"Tekesistä on voinut saada lainaa avustuksen ohella jo pidemmän aikaa. Nyt haluamme kohdistaa lainarahoitusta erityisesti kaupallistamisen nopeuttamiseen. Saamamme palautteen pohjalta laina on lähellä markkinoita oleviin demoihin, pilotteihin ja kokeiluihin hyvin sopiva rahoitusmuoto", Tekesin pääjohtaja Pekka Soini sanoo.

"Moni hyvä idea odottaa, että niiden toimivuus testataan käytännössä tai asiakkaiden kanssa. Pilotti- ja demorahoituksella Tekes pyrkii osaltaan siihen, että pilottihankkeet ja kokeilut saadaan liikkeelle. Innovaatiot tulee saada maailmalle nykyistä nopeammin ja tehokkaammin."

Team Finland Explorer

Team Finland Explorer -rahoituksen avulla yritykset voivat ostaa parasta mahdollista osaamista kansainvälistymisensä vauhdittamiseksi. Yritys voi selvittää laajentumista määrätylle kohdemarkkinalle tai laatia liiketoimintasuunnitelman uudella markkinalla toimimiseen. Avustusmuotoista rahoitusta myönnetään vain asiantuntijapalveluiden ostamiseen. Avustusta ei voi käyttää myynti- tai markkinointitoimenpiteisiin, tämän kieltää EU:n kilpailulainsäädäntö.

Team Finland Explorer -rahoitusta voi hakea Tekesistä tämän vuoden loppuun asti.

"Perinteisesti Tekes on mielletty innovaatioiden kehittämisen rahoittajaksi. Tuotekehityksen rinnalle on yhä vahvemmin nostettu kaupallistamisvaihe ja markkinoille meneminen, sillä usein suomalaisten yritysten suurimmat pulmat liittyvät nimenomaan siihen. Meiltä on pitkään toivottu palveluja tähän tarpeeseen", Soini sanoo.

Pilotti- ja demorahoitus ja Team Finland Explorer ovat kaksi eri rahoitustuotetta ja haetaan eri hakulomakkeilla. Jos asioit Tekesin kanssa ensimmäistä kertaa, on hyvä lähteä liikkeelle Tekesin tunnustelupalvelusta.

Lisätietoja

Pilotointirahoitus: www.tekes.fi/pilotointi

Team Finland Explorer: www.tekes.fi/explorer

Lisätietoja antaa

johtaja Martti Äijälä
Tekes
p. +358 2950 55870 tai +358 50 5577 870
martti.aijala(at)tekes.fi

Kaj Nordgren