Team Finland LetsGrow – Rahoitusohjelma kansainvälistä kasvua hakeville pk-yrityksille

Team Finland LetsGrow -rahoitusohjelmassa yritys saa Finnveralta lainaa investointeihin ja käyttöpääomaan, Tekesiltä avustusta innovaatiopalvelujen hankintaan ja Finprolta neuvontaa kansainväliseen kasvuun.

Ohjelma on tarkoitettu kasvuhaluisille pk-yrityksille, joiden taloudellinen tila on vakaa ja liikevaihto 5–50 miljoonaa euroa. Ohjelmaan valittavilla yrityksillä tulee olla vahvasti kansainväliseen kasvuun tähtäävä liiketoimintasuunnitelma, innovatiivinen ja kilpailukykyinen tuote tai palvelu sekä osaava ja omistautunut tiimi toteuttamaan kasvua.

Ohjelman tavoitteena on mahdollistaa potentiaalisimpien kasvua ja kansainvälistymistä tavoittelevien pk-yritysten kasvusuunnitelman rahoitus. Kannustamme yrityksiä lisäämään osaamistaan, rakentamaan kilpailuetua, kasvattamaan markkinaosuuttaan sekä toteuttamaan kasvua tukevia investointeja.

Haku Team Finland LetsGrow -ohjelmaan on jatkuva. Tutustu ohjelmaan osoitteessa www.letsgrow.fi

Asiakaslähtöinen toimintamalli

Team Finland -toimijoita kannustetaan uudistumiseen ja aloitteellisuuteen kärkihankkeiden kehittämisessä. Me – Finnvera, Finpro ja Tekes – teemme nyt juuri tätä yhdessä, toistemme toimintatavoista oppien ja ennen kaikkea asiakasyritystemme hyväksi! Yhteishanke toimii myös Team Finland -palvelukehityksen pilottihankkeena.

Team Finland LetsGrow -rahoitusohjelman periaatteena on Team Finland -verkoston toimijoiden yhteisten päämäärien mukaisesti selkeä, joustava ja asiakaslähtöinen toimintamalli, jossa asiakas asioi yhden luukun kautta. Yritys saa rahoitusohjelmassa räätälöityjä palveluja kansainvälisen kasvun vauhdittamiseen keskitetysti Finnveralta, Tekesiltä ja Finprolta. Hakemukset käsitellään ja ohjelmaan hyväksyttyjen yritysten etenemistä seurataan ja tuetaan toimijoiden yhteistyönä.

Lisätietoja

Laura Strandberg
ohjelmapäällikkö
laura.strandberg (at) finnvera.fi
p. +358 40 343 3410

Kaj Nordgren