Team Finland kokoaa kansainvälistymispalveluja yhteen

Team Finland -verkoston yrityksille tarjoamia kansainvälistymispalveluja on koottu yhteen. Kansainvälistymispalveluja on jäsennetty loogiseksi kokonaisuudeksi ja työnjakoa eri toimijoiden kesken selkiytetty. Ensimmäinen versio palvelukokonaisuudesta esiteltiin tänään.

Kokonaisuus kattaa tällä hetkellä muun muassa Finpron, ulkoasiainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, Tekesin, Finnveran, Finnfundin, Teollisuussijoituksen ja kauppakamarien palveluja.

"Palveluvalikoimaa on yksinkertaistettu ja päällekkäisyyksiä karsittu. Uudistuksen tavoitteena on, että yritykset löytävät tarvitsemansa palvelut helposti ja saavat käsityksen palvelukokonaisuudesta", kertoo yksikön päällikkö Tuomas Tapio valtioneuvoston kansliasta.

Palvelut on jaoteltu kuuteen kokonaisuuteen. Näissä yritys saa tietoa eri maiden markkinoista, innovaatiorahoituksen mahdollisuuksista, neuvontaa kansainvälistymisen eri vaiheisiin sekä apua verkostojen, yhteiskuntasuhteiden ja näkyvyyden luomiseen.

Palvelujen yhteen kokoaminen vie Team Finland -yhteistyötä askeleen eteenpäin. Seuraavaksi viimeistellään Suomessa sovellettavaa palvelumallia. Ensi vuonna edetään yhteisen asiakkuuksienhallintajärjestelmän luomisessa, mikä helpottaa yritysten asiointia.

Palvelut löytyvät osoitteesta palvelut.team.finland.fi

Lisätietoja palvelukokonaisuudesta

Viestintäpäällikkö Mari-Kaisa Brander
p. 040 131 3388
valtioneuvoston kanslia

Anne Palkamo