Suomi tavoittelee kasvua arktisilta merialueilta

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren mukaan arktiset merialueet tarjoavat suomalaisyrityksille runsaasti uusia kasvumahdollisuuksia. Arktisia liiketoimintamahdollisuuksia ja kasvua tukevia hankkeita käytiin läpi Uusi ilmansuunta – pohjoisen meren liiketoiminta -seminaarissa Helsingissä 22.1.2014.

Arktisen kasvun tärkeimmät liikkeellepanevat voimat ovat alueen meriliikenneväylien avaaminen ja mineraalivarojen hyödyntäminen. Alueelta puuttuu kuitenkin edelleen riittävä infrastruktuuri uusien liiketoimintamahdollisuuksien toteuttamiseen.

"Taloudellinen mielenkiinto kohdistuu globaalisti arktisiin merialueisiin. Tämä avaa oivallisia mahdollisuuksia uusille liiketoiminnoille", korosti Tekesin pääjohtaja Pekka Soini.

Myös elinkeinoministeri Jan Vapaavuori toi esiin arktisten alueiden mittavat vaatimukset, mutta myös Suomelle avautuvat mahdollisuudet: "Ei ole kyse pelkästään alusten suunnittelusta ja valmistuksesta. Tavoittelemme paljon laajempaa tarjontaa – elinkaaripalveluita, sääpalveluita, varustamotoiminnan kehittämistä, energia- ja ekotehokkaita ratkaisuja. Ja siten toteutettuna, että ratkaisumme tarjoavat selkeitä kilpailuetuja asiakkaille, joita löytyy erityisesti Norjan ja Venäjän suunnalta."

Merkittävä osa arktisesta kasvusta syntyy uusien innovaatioiden kautta. Seminaarissa esiteltiin kolme ohjelmaa, joiden kaikkien lähtökohtana on meri, vaativat olosuhteet ja niihin Suomesta toimitettavat uudet ratkaisut. Tekesin Arktiset meret -ohjelman lisäksi seminaarissa olivat esillä työ- ja elinkeinoministeriön Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014–2016 sekä Suomen Akatemian Arktinen tutkimusohjelma 2014–2018.

Kohti miljardien arvoista liiketoimintaa

Tekesin Arktiset meret -ohjelma vauhdittaa sellaisten uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä, joiden avulla arktisille merialueille syntyy kestävää liiketoimintaa. Ohjelma alkoi tämän vuoden alussa ja päättyy vuonna 2017. Tekes sijoittaa siihen 45 miljoonaa euroa, ja osallistuvien yritysten sekä muiden rahoittajien odotetaan sijoittavan ohjelmaan 55 miljoonaa.

"Innovaatiotoiminta on talouskasvun tärkein lähde. Meriteollisuudessa kehittynyttä vahvaa osaamispohjaa on tarvetta suunnata uusille alueille ja synnyttää innovatiivisia liiketoimintoja. Arktiset meret -ohjelmaan sijoitettava 100 miljoonaa euroa on merkittävä panostus, jolla kehitetään merialueiden kilpailukykyisiä ja kestävällä tavalla luonnonvaroja hyödyntäviä ratkaisuja", toteaa Tekesin pääjohtaja Pekka Soini.

Arktiset meret - ohjelman keskeisiä liiketoiminta-alueita ovat laiva- ja meriteollisuus, arktinen ja muu meriliikenne, offshore-teollisuus sekä ympäristöteknologia.

"Tavoitteena on miljardien arvoinen uusi bisnes", linjaa Tekesin Arktiset meret -ohjelmasta vastaava johtaja Teija Lahti-Nuuttila.

Uusi ilmansuunta - pohjoisen meren liiketoiminta -seminaarin videotallenne ja esitykset

Lisätietoja

Teija Lahti-Nuuttila
Puh. 050 5577 873
teija.lahti-nuuttila (at) tekes.fi


Sanna Nuutila