Suomen terveysalan vientiin vauhtia Team Finland Health -verkostolla

Suomessa on terveysalalla vahvaa osaamista, jota voitaisiin hyödyntää huomattavasti nykyistä tehokkaammin kasvun ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Alan viennin vauhdittamiseksi on päätetty perustaa Team Finland Health -verkosto.

Tavoitteena on luoda avoin ja kasvava terveysalan toimijoiden verkosto, joka keskittyy toiminnassaan erityisesti terveysalan myynti- ja markkinointityöhön.

Verkoston käynnistämiseksi järjestettiin ensimmäinen keskustelutilaisuus 1.9. työ- ja elinkeinoministeriössä. Toimintasuunnitelma täsmentyy syksyn aikana.

Verkoston perustaminen on osa terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian toimeenpanoa.

Lue lisää Team Finland -sivustolta

Pia Mörk