Suomeen vahva syöpäosaamisen keskittymä

Hyks-sairaanhoitoalueeseen kuuluva Syöpäkeskus on saanut korkeimmasta syöpäosaamisesta kertovan statuksen Euroopan syöpäinstituuttien organisaatiolta (Organisation of European Cancer Institutes, OECI).

Hyksin syöpäosaaminen, tutkimus sekä hoidon laatu on arvioitu kolmivuotisessa auditoinnissa olevan korkeinta mahdollista eurooppalaista tasoa. Tällä kolmen C:n statuksella (Comprehensive Cancer Center, CCC) Syöpäkeskus vahvistaa asemaansa merkittävänä eurooppalaisena syövän osaamiskeskuksena.

Hyksin Syöpäkeskus on ensimmäisenä Pohjoismaissa läpikäynyt koko kolmivuotisen arviointiprosessin ja on siten Pohjoismaiden ensimmäinen auditoitu keskus. Arvioinnissa käytiin läpi hoidon kokonaisuutta mukaan lukien diagnostiikka, leikkaushoito, syövän lääke- ja sädehoito, seuranta ja hoidon laatu. Lisäksi arvioitiin opetusta sekä tutkimusyhteistyön laajuutta mm. perustutkijoiden ja kansainvälisten sairaaloiden kanssa.

Tavoitteena Kansallinen syöpäkeskus, koordinaatio Helsinkiin

Suomen Kansallista syöpäkeskuksen perustamista pohtinut työryhmä ehdotti toukokuun alussa ilmestyneessä loppuraportissaan, että Kansallinen syöpäkeskus muodostuisi Helsingissä sijaitsevasta koordinaatiokeskuksesta ja viidestä alueellisesta keskuksesta, jotka toimisivat nykyisten yliopistosairaaloiden ja erityisvastuualueiden yhteydessä. Koko organisaatiosta käytettäisiin nimeä Kansallinen syöpäkeskus, englanniksi Comprehensive Cancer Center Finland, FICAN. Työryhmä uskoo, että keskuksen perustaminen lisää merkittävästi kansainvälisten yritysten tutkimusinvestointeja Suomeen.

”Hyksin Syöpäkeskuksen status ja jo kansainvälistä huomiota saanut suunnitelma Suomen Kansallisesta syöpäkeskuksesta ovat hyvin lupaavia signaaleja”, sanoo johtaja Minna Hendolin Tekesistä. ”Suomeen tarvitaan vahvoja keskittymiä, joista saa korkeatasoista hoitoa ja joissa tehdään korkeatasoista tutkimusta. Keskittymät toimivat vahvoina generaattoreina myös elinkeinoelämälle. Tämä kääntää katseet Suomeen ja tuo investointeja, kun yritykset etsivät kumppaneita.”

Lisätietoja

HUSin verkkosivuilta
STM:n verkkosivuilta 


Pia Mörk