Suomalaisyritysten digitaaliset oppimisratkaisut kansainvälisen kiinnostuksen kohteena

Digitaaliset ratkaisut opetuksen tukena yleistyvät maailmalla. Tekesin rahoittama ja Jyväskylän yliopiston vetämä projekti tarjoaa koulutusvientialan yrityksille tukea tutkimusten, tuotekehityksen ja pilotoinnin kautta. Loppuvuonna 2011 käynnistynyt arvoverkkohanke on laajentunut globaaliksi verkostoksi.

Tekesin Oppimisratkaisut-ohjelmaan kuuluvan Systeemiset oppimisratkaisut -arvoverkon (Systech) suomalaisyritykset kävivät dialogia kansainvälisen tutkijajoukon kanssa Around the globe -aamiaistapahtumassa. Ohjelman tutkimuskumppanit saapuivat Helsinkiin Arabiemiraateista, Chilestä, Espanjasta, Etelä-Koreasta, Hongkongista ja Singaporesta. Verkostoitumisen lisäksi Around the globe toimi yrityksille myös rekrytointitapahtumana, jossa toimijat pääsivät testaamaan omia oppimisratkaisujaan tutkijoiden kanssa.

”Ajattele globaalisti!”

Digitaalisten opetusratkaisujen yleistyessä on suomalaisten korkealuokkaisella IT-osaamisella kansainvälistä kysyntää. 

"Maamme PISA-maineella ja Nokian perinnöllä asemamme ei ole tyytyä markkinoilla vähään", Tekesin Oppimisratkaisut-ohjelman ohjelmapäällikkö Suvi Sundquist haastoi.

"Digitaalisten oppimisratkaisujen kokonaismarkkinan arvioidaan vuonna 2020 olevan 52 miljardia euroa. Suomen siivu markkinoista on hyvin pieni, joten yritysten kannalta on tärkeää ajatella toimintaansa globaalisti."

Sundquist muistutti avauspuheenvuorossaan yrityksiä ottamaan kansainvälisille markkinoille suunnatessaan huomioon, ettei Suomessa kehitettyä ratkaisua voi sellaisenaan viedä ulkomaille. Opetusjärjestelmien erilaisuus sekä kulttuurisidonnaisuudet vaativat yrityksiä pohtimaan tuotettaan uudelleen globaalista näkökulmasta. Tässä kohtaa Systech-arvoverkon asiantuntija-apu korostuu.

"Systechin ensimmäisessä vaiheessa rakensimme kansalliset periaatteet oppimisratkaisujen suunnittelulle ja käytölle. Nyt käynnistyneessä kansainvälisessä vaiheessa näitä periaatteita syvennetään kumppanimaiden tutkimusnäkökulmilla. Tänä keväänä kansainväliset tiimit arvioivat suomalaisten ratkaisujen soveltuvuutta omien maidensa koulutusjärjestelmiin sekä esittävät paikallisia tarpeita", tutkimusprofessori Marja Kankaanranta Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnasta ja koulutuksen tutkimuslaitokselta kuvailee.

Vaikka maat ovat erilaisia, ovat tarpeet pohjimmiltaan hyvin samanlaisia. Tapahtuman paneelikeskustelussa toistuivat aiheet oppilaiden osallistamisesta, opettajien koulutuksesta sekä maiden välisten kulttuurierojen tunnistamisesta. 

Arvoverkosta tärkeää tukea pk-yrityksille

Arvoverkossa mukana olevat yritykset saavat apua tuotekehitykseen sekä hyötyvät oppimisratkaisuja kokeilevista oppimis- ja työympäristöistä.

"Olemme saaneet uusia kontakteja Systechin koulutusten ja tapahtumien kautta. Myös globaalin näkemyksen kerääminen on avannut meille uusia näkökulmia omaan tuotteeseen. Koulutusten lisäksi olemme kokeneet suureksi hyödyksi myös ohjelman teettämät selvitykset, joihin pienellä yrityksellä ei yksin olisi varaa", kertoo tapahtumaan osallistunut Cesim Oy:n toimitusjohtaja Veijo Kyösti. Liike-elämän oppimispelejä kehittävä Cesim on suuntautunut vahvasti kansainvälisille markkinoille.

"Tällä hetkellä olemme saaneet jalansijaa erityisesti Lähi-idässä ja tulevaisuudessa toiminta-alueemme on tarkoitus kattaa koko maailma."

Oppimisratkaisuja luokkahuoneen ulkopuoliseen oppimiseen tarjoava Citynomadi on myös saanut uusia näkökulmia omaan toimintaan Systechiltä.

"Arvoverkon kautta olemme saaneet uskoa omaan tekemiseen", toimitusjohtaja Merja Taipaleenmäki kertoo. Matkailualalta tuttu Citynomadi on päässyt Systechin kautta testaamaan tuotteensa toimivuutta myös kentällä.

"Kehittäessämme opetuskäyttöön suunnattua applikaatiota, emme omanneet tarvittavia kontakteja opetusalan ammattilaisiin. Arvoverkon kautta pääsimme kokeilemaan ohjelmamme toimivuutta kentälle ja saamamme palaute valoi uskoa omaan tuotteeseemme. Arvoverkko on tuonut meille valtavasti lisämaustetta omaan tekemiseen."

Systeemiset oppimisratkaisut -arvoverkkohankkeen työskentely jatkui 29.–30.1.2014 Jyväskylän yliopiston Agorassa, jossa arvioitiin oppimisratkaisuja ja syvennyttiin niiden suunnittelun ja käytön tutkimuslähtöisten periaatteiden rakentamiseen.

Oppimisratkaisut-ohjelman seuraava Business Breakfast -tapahtuma järjestetään maaliskuussa.

Lisätietoja

Professori Marja Kankaanranta
Jyväskylän yliopisto
Puh. 040 866 9085
marja.kankaanranta (at) jyu.fi

1. Kuvateksti: Systech-arvoverkon takana ovat mm. ohjelmapäällikkö Suvi Sundquist sekä informaatioteknologian tiedekunnan dekaani Pekka Neittaanmäki ja tutkimusprofessori Marja Kankaanranta Jyväskylän yliopistosta.

2. Kuvateksti: Kansainvälinen tutkijajoukko keskusteli paneelissa oppimiskulttuurien maakohtaisista eroavaisuuksista.

Teksti ja kuvat: SST Viestintä

Pia Mörk