SME-instrumentin ensimmäisen hakukierroksen oppeja

Pk-yrityksille suunnattu uusi EU:n Horisontti 2020 -ohjelman rahoitusinstrumentti on jaettu kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa (phase 1) komissio rahoittaa 50 000 eurolla esiselvitysten/markkinakartoitusten tekoa. Kesäkuussa järjestettiin ensimmäinen hakukierros näille ykkösvaiheen projekteille. Hakemuksia komissioon lähetettiin yli 2600, joista rahoitettiin 155.

Tekes järjesti palautetilaisuuden EU:n Horisontti 2020 -ohjelmaan hakeneille yrittäjille, jotka eivät saaneet ensimmäisellä kierroksella vielä rahoitusta.

Italialta ja Espanjalta kummaltakin tuli yli 400 hakemusta, Iso-Britannialta 230, Suomelta 78. Läpimenoissa onnistuivat parhaiten Espanja, Iso-Britannia ja Italia. Suomi sijoittui 7. sijalle 5 hakemuksen läpimenolla.
Ensimmäisessä haussa rahoitettujen yritysten henkilömäärä oli 6-50.

Suomesta haettiin eniten ICT-aiheiseen Open disruptive innovation ja liikenneteemaan eli Green transportiin sekä energia-aiheiseen Low carbon energy system -teemaan.
Arvioinnin kriteereinä olivat projektin sisältö, vaikuttavuus ja toteutus.

Millainen on hyvä SME-projekti ja hakemus?

  • Hyvä idea, innovaatio, vaikutus ja toteutus
  • Mitä uutta, miten ratkaisee jonkun haasteen tai ongelman
  • Nykytilanteen kuvaus, mihin tähdätään
  • Miksi on parempi kuin kilpailijoilla
  • Tekninen puoli pitää olla kuvattuna mutta se ei saa olla pääosassa
  • Riskit pitää kuvata

Uuden SME-instrumentin käyttöönotossa on edelleen alkukankeutta. Rahoitusmalli on uusi ja työkalut ja toimintatavat ovat uusia. Siksi kaikki ei suju vielä kuin Strömsössä.

Sparrausta rahoitetuille hankkeille

Rahoitetuille hankkeille on luvassa myös yhteensä 15 komission rahoittamaa konsultointi/valmennuspäivää (3 päivää Phase1 -vaiheessa+ 12 päivää Phase 2 -vaiheessa)
Tekesin EUTI-yksikkö ja kansalliset yhteyshenkilöt eli NCP:t (National Contact Points) toimivat apuna kaikissa pulmapaikoissa.

Lisätietoja

Komission tilastot ja infosivu
EUTIn palvelut

Soile Thalén