Skene-peliohjelman kiertue herättelee pelialan yrittäjiä kansainväliseen kasvuun

Tekesin pelialalle suunnatun ohjelman Skenen aktivointikiertue käynnistyi tiistaina 3.4. Turussa. Paikalla kerrottiin mm. Tekesin rahoituksen tunnustelusta, muista pelialan rahoitusmahdollisuuksista sekä GAMEBUI-hankkeesta. Kiertue jatkuu Turun jälkeen Tampereella 25.3.

Suomalainen peliteollisuus on noussut demo-kulttuurista suuren yleisön tietoisuuteen ja tulevaisuudessa ala tulee olemaan yhä vahvempi osa suomalaista vientiä ja teollisuutta. Tällä hetkellä maassamme toimii noin 200 pelialan yritystä ja ala jatkaa edelleen kasvua. Tekes tukee kotimaista peliteollisuutta vuonna 2012 käynnistyneellä Skene-ohjelmalla, jonka kärkenä ovat peliteollisuuden liiketoimintaosaamisen kasvattaminen sekä liiketoiminnan hallinnan ja valmiuksien vahvistaminen.

"Kaikessa liiketoiminnassa on kyse globaalista viennistä, johon haluamme yritysten panostavan liiketoimintaosaamista kehittämällä. Meillä ei ole kotimaan markkinoita peliteollisuudelle, vaan ala elää täysin vientiliiketoiminnasta", Skenen ohjelmapäällikkö Kari Korhonen kertoo peliteollisuuden näkymistä.

"Tekesin rahoitus on veronmaksajien panostus suomalaisyritysten kansainväliseen kasvuun. Koska rahoitus ei tule Skenen, vaan Tekesin kautta, rahoitettavien hankkeiden valintaa ohjaavat Tekesin ehdot ja periaatteet. Tällaisia ovat esim. vahva ja uskottava toimintasuunnitelma, realistinen kuva yrittäjyydestä sekä palava halu kasvaa ja päästä kansainvälisille markkinoille. Hankkeissa pitää näkyä pitkän linjan tähtäin", Korhonen korostaa.

Tekes on rahoittanut Skenen kautta noin 40 erilaista peliteollisuuden hanketta, joista suurimman osan muodostavat startup-yritysten hankkeet. Alkavan kasvuyrityksen tunnustellessa mahdollisuutta rahoitukseen, on sen ensimmäisenä pystyttävä osoittamaan olevansa toimintakelpoinen yritys, jolla on liiketoimintasuunnitelma hallussa.

"Startup-buumissa on muistettava pysyä realistina. Enää peliteollisuuden toimija ei ole yksin puurtava devaaja, vaan riskit ymmärtävä yrittäjä. Kasvuyritykset, muistakaa suunnitella, tehdä strategioita ja opetella liiketoimintaa – tähän tiehen ei ole oikopolkuja", Korhonen muistuttaa yrityksiä.

Tribeflame erilaisten rahoituskanavien jäljillä

Skenen roadshown lähtökohtana on esitellä paitsi rahoitusmahdollisuuksia, myös tuoda pelialan toimijoiden ääni kuuluviin. Kiertueen ensimmäisessä tapahtumassa Tribeflamen toimitusjohtaja Torulf Jernström kertoi paikalle saapuneille yrittäjille löytämistään pelialan rahoitusvaihtoehdoista. Maailman ensimmäiseksi tablettipelejä kehittäväksi yhtiöksi itseänsä nimittävä turkulainen yritys on noussut näkyväksi toimijaksi muun muassa Benji Bananas -pelillä.

"Peliteollisuuden rahahanoina toimivat viisi erilaista lähdettä: sijoittajat, julkinen raha, konsultointi, oheistuotemyynti ja tärkein, eli hittipelin kehittäminen. Jokaisella rahalähteellä on oma luonteensa. Esimerkiksi sijoittajat pyytävät sijoituksesta omansa takaisin 20-kertaisena. Syynä suuren kertoimeen on se, että vain noin yksi kymmenestä sijoituskohteesta tuo panostuksen takaisin sijoittajalle. Julkinen raha, kuten Tekesin myöntämä, annetaan kohteisiin pidemmällä tähtäimellä. Useasti raha käytetään tiimin kasvattamiseen ja uniikin tuoteidean suunnitteluun", Jernström summaa. Hän korostaa juuri uniikin idean oleva osa peliyrityksen tärkeintä tulonlähdettä, hittipeliä.

"Hittipelin pääkomponentti on uniikki, hyvä ja yksinkertainen idea. Toinen tunnistettava 'hit game' -trendi on luoda peli free to play -palvelumallilla (F2P). Poistamalla pelistä maksumuurit, lasketaan kynnystä aloittaa pelaaminen. Jos peli on vielä hyvä, saadaan pelaajasta hankittua yrityksen paras myyntimies. Kukapa ei promoaisi ilmaista toimivaa peliä."

Vaikka mahdollisuuksia on monia, Jernström muistuttaa, että onnistuminen on usein vahvasti riippuvainen myös tuurista.

"Tuuria ei kuitenkaan voi saada, ellei pääse sijoittumaan asemaan, jossa lykästää helpommin."

GAMEBUI-hanke onnistumisen kaavan jäljillä

Skene-ohjelmaan hakevat yritysten lisäksi pelialan tutkimuslaitokset. Yksi tuoreista hakijoista on GAMEBUI-hanke (Game Business Intelligence), jota koordinoivat Turun yliopiston Brahea-keskuksen Innovaatio- ja yrityskehitystiimissä työskentelevät Kaapo Seppälä ja Tuomas Ranti (kuvassa). GAMEBUI pureutuu pelialan yritysten puutteisiin.

"Etenkin suomalaisille pienehköille pelinkehittäjille tutut ongelmakohdat löytyvät kaupallistamisesta, kuten liiketoimintamallin valinnasta. Pelinkehittäjillä ei välttämättä ole tarvittavaa osaamista valita juuri itselle sopivin liiketoiminnan muoto tai näkemystä siitä, miten valitulla kohdemarkkinalla voidaan käytännössä saada tarvittava näkyvyys", Ranti kertoo hankkeen lähtökohdista.

GAMEBUIn tutkimuksessa on tarkoitus tunnistaa globaalista materiaalista pelialan kasvuyrityksiä ja tutkia niiden liiketoimintastrategioita. Seppälän ja Rantin käytössä on laaja yritystietokanta, josta selviää muun muassa yrityksen tilinpäätös sekä muita taloustietoja. Taloustietojen perusteella löydettyihin kasvuyrityksiin perehdytään tarkemmin analysoiden mm. niiden kohdemarkkinoita, ansaintamalleja ja markkinointia.

"Analysoimalla menestyviä yrityksiä yritämme löytää kuhunkin tuote-kohdemarkkina -yhdistelmään parhaimmat liiketoiminnan käytännöt, joita peliyritykset voisivat hyödyntää omissa kaupallistamispäätöksissään. Haluamme selvittää, miten suomalaiset firmat voivat valita itselleen parhaiten sopivan liiketoimintamallin", Ranti kertoo.

"Haimme rahoitusta Skenen kautta, sillä Tekes ilmoitti hakevansa pelialan liiketoimintaan liittyviä tutkimushanke-ehdotuksia. GAMEBUI-hanke koskettaisi koko pelialaa Suomessa."

Skenen aktivointikiertue jatkuu yhteensä kahdeksalle paikkakunnalle aina 20.5. asti. Tilaisuuksissa tarjotaan rautaisannos tietoa Tekesin rahoituksesta: millä ehdoilla ja valmiuksilla Tekesin rahoitus toteutuu ja mitä pelillisyyden hyödyntäminen ja arvoverkkohankkeet tarkoittavat.

Teksti ja kuva: SST Viestintä

Kaj Nordgren