Skene-ohjelman puolivuotiskatsaus: Fokus liiketoimintaosaamisessa

Skene – Games Refueled -ohjelman vuosipuolikas 2014 alkaa lähestyä loppuaan. Alkuvuonna toteutimme Skene Roadshown ympäri Suomen, ja olimme läsnä keskeisimmissä kansainvälisissä pelialan tapahtumissa. Skene-ohjelman rahoitus on fokusoitunut pääosin alkaville yrityksille, joiden osuus Skenen rahoituksesta on jo noin 75 %. Tekes on myöntänyt vuosina 2012-2014 Skene-ohjelman kautta rahoitusta suomalaiselle pelialan yrityksille yhteensä 14 milj.€ avustuksina ja tuotekehityslainoina. Rahoitettuja yrityshankkeita on yhteensä 55 kpl. Pelialan tutkimukseen kohdennettiin rahoitusta juuri tehdyillä päätöksillä viidelle tutkimusyksikölle, yhteensä n. 1 milj.€. Rahoitetut hankkeet ovat nähtävissä ohjelman sivuilla.

Skenen tämän vuoden aktivointikiertue kävi läpi 8 pelialan hautomoa ja hubia ympäri Suomen. Tilaisuuksissa sparrattiin kymmeniä lupaavia pelialan yrityksiä. Yleisviestinä oli alkuvaiheessa olevien sekä nopeaa kasvua hakevien peliyritysten liiketoiminnan hallinta ja osaamisen vahvistaminen.

Tällä hetkellä suomalaiseen pelialaan kohdistuu voimakas globaali kiinnostus. Suomi on noussut erityisesti mobiilipelien osalta peliteollisuuden Eldoradoksi kansainvälisten sijoittajien silmissä. Osaamista haetaan Euroopan tasolla nimenomaan Suomesta. Aikaikkuna tässä suhteessa suomalaiselle peliteollisuudelle on otollinen.

Tekesin rahoituksen ja yksityisen sijoitusrahan kombinoiminen erityisesti yrityksen alkuaskelilla, ja nopeaan kasvuun tähtäävissä t&k-hankkeissa, on osoittautunut suurelta osin hedelmälliseksi. Suomalainen peliala toimii lähtökohtaisesti kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä ilman kotimarkkinoita. Yritykset ovat sitoutuneet Suomeen ja investoivat osaamistaan kotikentälleen. Peliteollisuuden osalta olemme tilanteessa, jossa t&k-työhön sijoitetut veroeurot ovat tulleet takaisin moninkertaisina yritysten kasvun kautta. Tässä suhteessa suomalainen pelialan kasvutarina on huikea menestys myös julkisen rahoittajan näkökulmasta.

Tilanne aiheuttaa kuitenkin potentiaalisille rahoituksen vastaanottajille haasteen, joka on otettava vakavasti. Suomessa osataan loistavasti pelien kehittäminen. Pelialan kasvu on lisännyt muutaman viime vuoden aikana merkittävästi startup- yritysten määrää, ja innostus on valtavaa. Nopea kasvun hakeminen ja ulkopuolisen rahoituksen vastaanotto edellyttää kuitenkin pelinkehityksen lisäksi kansainvälisen yritystoiminnan ja johtamisjärjestelmien, henkilöresursoinnin, pelitekosysteemien, riskinhallinnan ja rahoitustoiminnan lainalaisuuksien hallintaa ja opettelemista.

Vaikka loistava peli ja huikea liikeidea kertovat yrityksen osaamisesta, se ei yksistään riitä. Tekesin pelialan rahoitus tulee kiinnittämään entistä suurempaa huomiota suunnitelmallisuuteen ja ennakkotyöhön, joka on tehty huolellisesti hyvissä ajoin ennen ensimmäistä julkista ja/tai yksityistä rahoituskierrosta.

Haaste ei ole aina helppo pienelle yritykselle, mutta se on otettava vakavasti, sillä suoria oikopolkuja ei ole olemassa. Tekesin rahoituksella haetaan viime kädessä vaikuttavuutta, jossa hankkeen tuloksia hyödynnetään pidemmällä aikavälillä, kuin ensimmäisen tai seuraavan pelituotannon myynnin menestystä mitattaessa. Tekesin ja Skene-ohjelman tavoitteena on suomalaisen peliteollisuuden pitkän aikavälin menestyksen ja kasvun tukeminen. Niin kauan kuin puuttuu kristallipallo, josta yksittäisen pelin menestys voidaan ennustaa, huomio rahoituspäätöksiä tehdessä kiinnitetään seikkoihin, joita voidaan analysoida: osaaminen, yrittäjyys, riskinsieto, asenne ja sitoutuminen mahdollisimman suurta voittoa tuottavan kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen.

Samaan hengenvetoon on todettava, että suurempaan huoleen ei kuitenkaan ole aihetta. Vertaillessa esimerkiksi Tekesille tulleiden pelialan hankkeiden liiketoimintasuunnitelmia keskenään pidemmällä aikavälillä, on suunnitelmien laatu ja uskottavuus parantunut jatkuvasti erityisesti projektien toteutussuunnitelmien ja rahoitusvalmiuden osalta. Tekes on kilpailuetu suomalaiselle peliteollisuudelle, sillä samankaltaista järjestelmää ei ole muualla. Jatkamme hyvillä mielin pelialan kehittämistä.

Virkistävää kesää !

Kari Korhonen
Skene-ohjelman päällikkö, Tekes