Signaaleja Afrikasta

Afrikan kasvavat kaupungit tarvitsevat tulevaisuudessa yhä enemmän palveluita ja parempaa infrastruktuuria kasvavalle keskiluokalle. Kaupunkien kehittyminen ja uusien palvelujen kysyntä luo yrityksille monipuolisia liiketoimintamahdollisuuksia kaupunkisuunnittelusta terveyspalveluihin, vesihuollosta mobiilisovelluksiin ja koulutukseen.

Jo nyt Afrikassa kuntosalit ja mobiiliviihdesovellukset houkuttelevat paikallisia kuluttajia. Pikaruokaketjujen suosio kasvaa samalla, kun kaupoista alkaa löytyä vähärasvaisia terveysvaihtoehtoja. Joidenkin Afrikan maiden ongelmaksi uhkaakin nousta toisaalta aliravitsemus, toisaalta ihmisten epäterveelliset elintavat ja lihavuuteen liittyvät terveysongelmat.

Tämänkaltaisia trendejä analysoitiin toukokuussa Team Finland Future Watch Africa Sense Making -työpajassa, joka kokosi laajan joukon Afrikan tulevaisuudesta kiinnostuneita yrityksiä ja asiantuntijoita tunnistamaan aiheita, jotka vaikuttavat yritysten liiketoimintamahdollisuuksiin Afrikan maissa. Työn pohjana käytettiin signaaleja, jotka Finpron verkosto on kerännyt Ruandasta, Keniasta, Ghanasta, Nigeriasta, Botswanasta, Tansaniasta, Sambiasta, Mosambikista ja Etelä-Afrikasta.

”Afrikka kiinnostaa suomalaisia yrityksiä. Tämä työ luo hyvää pohjaa ulkoasiainministeriön ja Tekesin yhteisen kehitysmaihin suuntautuvan Business with Impact -ohjelman valmistelulle”, kertoo Tekesissä ohjelmavalmistelusta vastaava Pia Salokoski.

Työpajassa työstettiin yhteensä 720 Afrikkaan liittyvää signaalia, jotka oli jaettu 17 teemaan. Signaalien havainnointi ja niiden jalostaminen suomalaisten hyödynnettäväksi on osa Team Finland Future Watch - palvelua, joka toteutetaan ulkoasiainministeriön, Finpron, Tekesin ja muiden Team Finland-verkoston toimijoiden yhteistyönä.

Future Watch -palvelu keskittyy tarkastelemaan kansainvälisiä uusia ja joskus yllättäviä näkymiä bisnesmahdollisuuksista suomalaisille pk-yrityksille 2-5 vuoden aikajänteellä.

Lisätietoa:

 

Eeva Landowski