SHOK-ohjelmassa hienoja tuloksia: uudet materiaaliratkaisut kesyttävät vaativatkin olosuhteet

Vaativiin käyttökohteisiin keskittynyt viisivuotinen FIMECC DEMAPP-materiaalitutkimusohjelma on luonut uudenlaisen osaamisyhteisön sekä konkreettisia energia- ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Niillä vahvistetaan metalli-, kone- ja cleantech-teollisuutemme kilpailukykyä jo nyt.

DEMAPP on tähdännyt suomalaisen materiaaliosaamisen nostamiseen uudelle tasolle erityisesti kestävän kehityksen mukaisissa ratkaisuissa, joilla parannetaan radikaalisti energia- ja materiaalitehokkuutta. Tutkimus on kohdistunut kitkan hallintaan, kulutusta, korroosiota ja korkeita lämpötiloja kestäviin materiaaliratkaisuihin sekä uusien valmistustekniikoiden kehittämiseen. Sovelluskohteet löytyvät prosessi-, energia- ja koneenrakennus-teollisuuden vaativissa käyttökohteissa.

DEMAPP (Demanding Applications – Vaativat käyttökohteet, 2009-2014) on yksi Metallituotteet ja koneenrakennus strategisen huippuosaamisen keskittymän (SHOK) eli FIMECCin tutkimusohjelmista. Ohjelmassa on mukana 26 yritystä ja viisi tutkimuslaitosta. Sen budjetti on n. 37 M€ ja päärahoittajina osallistuvat yritykset sekä Tekes.

Tehokas yritysvetoinen tutkimusyhteistyö tuottaa tulosta

FIMECC DEMAPP-ohjelma toimii hyvänä esimerkkinä SHOK-toiminnasta: tiedelähtöisesti ratkaistaan niitä haastavimpia ongelmia, joille on laaja teollisuuden tilaus. Yritykset ovatkin vieneet lupaavimmat tulokset jo osaksi omia kriittisiä liiketoimintojaan.

"Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyö on ollut tiivistä, mikä on vauhdittanut tulosten käyttöön ottoa", kiittelee Tekesin SHOK-toiminnasta vastaava johtaja Teija Lahti-Nuuttila. Yksi SHOK-toiminnan tavoitteista on nopeuttaa tutkimuksen hyödyntämistä liiketoiminnassa ja vauhdittaa uusien innovaatioiden syntyä.

Tulokset osoittavat, että suuretkin hypyt energia- ja materiaalitehokkuudessa voivat olla mahdollisia. Kitka voidaan parhaimmillaan puolittaa ja kulumista vähentää 80 prosenttia. Esimerkiksi ajoneuvoissa kitkan osuus polttoainekulutukseen on suuri. Ohjelman tulosten pohjalta on kuitenkin mahdollista vähentää polttoainekulutusta 18 prosenttia ja pitkällä tähtäimellä jopa yli 60 prosenttia. Maailmanlaajuisesti voidaan puhua 174 miljardin euron säästöistä ja 290 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä.

Hienojen tulosten lisäksi ohjelma on ollut keskeisessä asemassa luomassa uusia toimintatapoja ja yhteisöjä toimialalle.

Kestävämpiä materiaaleja, energia- ja kustannustehokkuutta, luotettavuutta

DEMAPP-tutkimuksen pohjalta on kehitetty jo useita merkittäviä uusia avauksia teollisuuteen kuten esimerkiksi uusi korkean kromipitoisuuden ferriittinen teräs, jolla pystytään tarjoamaan asiakkaille perinteisiä ferriittisiä teräksiä parempi korroosiokestävyyden, muovattavuuden ja hitsattavuuden yhdistelmä ilman kallista nikkeliseostusta.

Tuloskavalkadiin sisältyy lukuisia uutuuksia yritysten ja tutkimuslaitosten yhteishankkeista: mm. uusi merkittävästi lämpöäjohtava alumiinivalumateriaali (Alteams), kulutusta kestävät elastomeerit (Teknikum), korroosion ja korkean lämpötilan kestävät ratkaisut niin pakoputkistoihin (Wärtsilä, Ecocat, Iittala, OSTP) kuin prosessi- ja energiateollisuuteen (Savcor, Andritz, Fortum, Telatek) sekä uudet kulumista kestävät ja kitkaa säätävät pinnoitteet (soveltajina mm. Metso, Valmet, Moventas, Nurmi Hydraulics, Kone, Konecranes) ym.

Lisätietoja

Markku Heino
Ohjelmapäällikkö
Spinverse Oy
puh. 040 719 1221
markku.heino (at) spinverse.com

DEMAPP-uutinen: FIMECCin DEMAPP-ohjelman uudet materiaaliratkaisut kesyttävät vaativatkin olosuhteet luoden vahvan pohjan Suomen teollisuuden uusille sovellusalueille

Loppuraportti: "Breakthrough Materials for Demanding Applications – from Science to Solutions", FIMECC Publications Series, No. 3, 2014; TULOSSA

Ohjelman tulosaineistoa
Selected result highlights in English

 

Sanna Nuutila