Runsaasti ekotehokkuutta koskevia hakemuksia

Aiehaku ”Ekotehokkuutta ja turvallisuutta arktisille merille” päättyi 17. lokakuuta

Julkisen tutkimuksen organisaatioille suunnatun haun tarkoituksena on kehittää tehokkuutta ja turvallisuutta parantavia ratkaisuja arktisella alueella. Hakemuksia tutkimuslaitoksilta tässä haussa tuli peräti 38 kpl.

Kari Varho