Rohkeus ja muutoskyky, mitä ne sinulle tarkoittavat?

Tekesin Liideri (Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa) -ohjelman videoaamukahveilla 28.10. puhutti rohkeuden ja muutoskyvyn merkitys työssä. Tapahtumaan osallistui Tekesin Pasilan toimipisteessä ja 15 Ely-keskuksessa yli 150 aiheesta kiinnostunutta tapahtumavierasta.

Tapahtuman avannut Liiderin ohjelmapäällikkö Nuppu Rouhiainen totesi ihmisen olevan liiketoiminnan ja tuottavuuden takana. Innostava työ luo menestyvää bisnestä, joka vaatii myös rohkeutta.

Rohkeuden puolesta puhui myös Vesa Purokuru Humap Oy:ltä Jyväskylästä. Purokurun aiheena oli Unelmien työkulttuurien rakentaminen, jota he Humapissa toteuttavat tavalla, joka rakentaa sitä samalla.

”Ennen kaikki kuului johtajalle, nykyään johtaminen kuuluu kaikille”, Purokuru totesi.

Porokuru nostaa esille kysymykset; mikä on tärkeää unelmien työkulttuurissa? Mikä innostaa? Mikä tekee rohkean? Hänellä on innostumisen johtamiseen kuusi ohjetta: Älä tapa innostusta! Mahdollista, anna tila innostumisen syntymiselle, Löydä ihmisen innostuksen kohde, Yhdistä ihmiset toisiinsa ja kohteeseen, Arvosta ja vaikutu! Kokeilu, kanavointi. Näillä ohjeilla meistä jokainen voi johdatella omaa tai toisen innostusta varmasti tuottavin tuloksin.

Liideri on määritellyt rohkeuden olevan kykyä ja halua kokeilla uutta ja uudistua. Uudistuminen vaatii luopumista vanhoista toimimattomista ajattelu- ja toimintamalleista, jossa mennään yli omien mukavuusrajojen. Rohkeus vaatii avointa ja positiivista asennetta uusia asioita kohtaan, mutta rohkeutta on olla eri mieltä ja tarttua epäkohtiin. Rohkeutta on tehdä päätöksiä ja uskallusta muuttaa niitä, jos ne eivät toimi. Rohkeus vaatii riskinottokykyä.

Kuluvana vuotena Liiderin aamukahvitapahtumia on järjestetty jo viidesti eri teema-aiheilla. Aamukahvitilaisuuksia järjestetään tänä vuonna vielä kahdesti, 19.11. ilon, innostuksen ja intohimon teemalla sekä Läsnäoloaiheella 10.12. Tapahtumiin voi ilmoittautua täällä. Videoneuvottelun avulla toteutettu aamukahvitapahtuma mahdollistaa osallistujien osallistuvan ympäri Suomen.

Tutustu Liiderin kampanjaan Suomi tarvitsee 5 000 000 johtajaa

L-I-I-D-E-R-I-T aamukahvien esitykset

Miia Linnusmaa