Resurssien niukkuus avaa ovet vihreälle kasvulle

Vuoden merkittävin vihreän kasvun tapahtuma Green Growth & Cleantech Summit 25.2. Helsingissä kokosi yhteen yli 600 vaikuttajaa ja alan asiantuntijaa. Tekesin Green Growth -ohjelma oli tapahtuman yksi pääyhteistyökumppaneista.

Seminaarin puheenvuorot ja esitykset  

Yksi tapahtuman keskeisistä teemoista oli resurssien niukkuus globaalina haasteena ja sen suomalaisille avaamat mahdollisuudet. Ympäristötietoisuus kasvaa nyt nopealla tahdilla myös Aasian kasvumarkkinoilla. Suomalaisille toimijoille tämä nouseva megatrendi avaa merkittäviä mahdollisuuksia. Näitä kysymyksiä käsiteltiin Tekesin pääjohtajan Pekka Soinin moderoimassa paneelissa. Keskustelun alustajana toimi Konecranes Oy:n toimitusjohtaja Pekka Lundmark ja keskustelussa mukana olivat Vision+-rahaston Tero Ojanperä, Beneq Oy:n Sampo Ahonen sekä Solved, the Cleantech Companyn Santtu Hulkkonen.

Yritysten yhteistyö, kokonaisratkaisut ja rahoitus avaimina kasvuun

Cleantech Finlandin selvityksen mukaan ympäristöliiketoiminta kasvoi 15 prosenttia vuonna 2012, ja pienten yritysten osalta vuodelle 2013 ennustettiin lähes 30 prosentin kasvunäkymiä. Alan haasteena on kuitenkin pk-sektorin kapeus. Alan vienti on vahvasti riippuvainen suuryrityksistä, ja kansainvälisillä markkinoilla korostuu kokonaisratkaisuiden tarve. Tukemalla yritysten yhteishankkeita, mukaan lukien pienten ja suurten yhteistyötä, voidaan edistää uudenlaisten liiketoimintamallien muodostumista ja sitä kautta luoda kokonaisratkaisuita merkittäviin ympäristöongelmiin.

"Suomalaiset alan yritykset tähtäävät ensisijassa Euroopan, Kiinan ja Venäjän markkinoille. Erityisesti Aasiassa ympäristöongelmiin on löydettävä ratkaisuja. Suomalaisten yritysten haasteena on usein yritysten pienuus ja referenssien sekä demonstraatioiden puute", toteaa ohjelmapäällikkö Kari Herlevi.

Cleantechin ja digitalisoinnin yhdistämisessä mahdollisuus

Vihreän kasvun edellytyksenä on paitsi teknologiset innovaatiot myös uudenlaiset palvelut ja toimintamallit sekä kyky toimia globaaleissa arvoverkoissa. Uusista mahdollisuuksista on esimerkkinä "teollinen internet", jonka avulla koneet tulevat uudella tavalla tietoisiksi omasta tilastaan. Tämä avaa niin mielikuvituksellisia mahdollisuuksia uusien palveujen tarjoamiseen, että teollisesta internetistä puhutaan jo seuraavan teollisen vallankumouksen ajurina.

"Suomen mahdollisuus on erityisesti cleantechin ja ICT:n hyvän osaamisen rajapinnoissa. Millaisia mahdollisuuksia aukeaisi, jos Suomessa kyettäisiin yhdistämään nämä vahvuudet? Pystymmekö tarjoamaan resurssitehokkaita, tuottavuutta parantavia ja turvallisia ratkaisuja globaaleihin tarpeisiin?", haastaa Herlevi.

Lisätietoja

Kari Herlevi, puh. 050 557 7656, kari.herlevi (at) tekes.fi

 

Sanna Nuutila