Rakennusjäte uusiokäyttöön

Destamatic Oy on kehittänyt täysin uuden rakennusjätteen tuoteinnovaation, joka perustuu uusioraaka-aineista valmistettuun kierrätystuotteeseen, uusiokomposiittiin. Tuotteet ovat esimerkki suomalaisesta biotuoteosaamisesta. Ne ovat syntyneet Tekesin Green Growth -ohjelman rahoituksella.

Destamatic Oy on keskittynyt rakennus- ja pakkausjätemateriaalien keräämiseen ja niiden kierrätyskäytön innovatiiviseen kehittämiseen yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa. Yrityksen kehittämä uusiokomposiitti on täysin uusi rakennusjätteen tuoteinnovaatio sekä Suomessa että maailmalla. Yrityksen tavoitteena on päästä jopa sataprosenttiseen kierrätystuotevalmistusprosessiin.

”DestaClean-konsepti tuottaa rakennusjätteestä jalostettua uusioraaka-ainetta, ja niistä kehitämme edistyksellisiä uusiotuotteita takaisin rakentamisen ja ympäristön hyödyksi”, kertoo Destamatic Oy:n teknologiajohtaja Kimmo Rinne.


Vasemmalta Destamaticin toimitusjohtaja Matti Hallinen, hallituksen puheenjohtaja Reino Partanen ja teknologiajohtaja Kimmo Rinne.
Kuva: Destamatic Oy

DestaClean-tuoteinnovaatio on Destamaticin strateginen ympäristöä säästävä vaihtoehto jätemateriaalien uudelleen kierrättämiseen. Se on linjassa EU:n määrittelemien rakennusjätteiden kierrätystavoitteiden kanssa. EU:n jätedirektiivi edellyttää, että vuoteen 2020 mennessä jäsenmaiden on kierrätettävä 70 prosenttia rakennus- ja purkujätteistä materiaalina. Jätteenpolttoa ei hyväksytä kierrätykseksi. Destamaticilla on haussa EU:n kattava patentti rakennusjätteiden prosessoinnista uusiokomposiittien raaka-aineiksi.

Tekesiltä rahoitusta

DestaClean-uusiokomposiittihanke kuuluu Tekesin viisivuotiseen Green Growth – Tie kestävään talouteen -ohjelmaan. Destamatic on saanut Tekesiltä 100 000 euron projektirahoituksen.

”Vihreä kasvu tarttuu talouden ja ympäristön haasteisiin, mutta viime kädessä kyse on muutoksen synnyttämistä uusista liiketoimintamahdollisuuksista. Moni yritys on huomannut, että esimerkiksi kaatopaikoille vietävät jätevirrat voi kääntää raaka-aineiksi ja korkeamman lisäarvon tuotteiksi. On hieno nähdä, että Destamatic on mukana muutoksen etujoukoissa kohti kestävää taloutta”, sanoo Green Growth -ohjelman päällikkö Kari Herlevi Tekesistä.

Green Growth -ohjelma rahoittaa yrityksiä ja yhteishankkeita, joilla on kasvupotentiaalia resurssitehokkaan ja kestävän talouden alueella. Ohjelman painopisteet ovat energia- ja materiaalitehokkuus, biotalous ja biomateriaalit, kierrätys, raaka-aineiden talteenotto ja jätteiden käsittely.

Rakennusjätteen aitoa kierrätystä

”Rakennusjätteen kierrätyksessä on nyt otettu jätelain edellyttämä merkittävä askel, kun DestaClean-konseptin myötä olemme kehittäneet ensimmäisenä Suomessa ratkaisun jätehierarkian tarkoittamaan aitoon kierrätykseen”, sanoo Destamatic Oy:n hallituksen puheenjohtaja Reino Partanen.

Kierrätyspuukuidusta valmistettujen Destaclean-piha- ja reunakivien raaka-ainesosina on käytetty sementtiä, puukuitua, luonnon kiviainesta ja vettä. Tällaista tuotetta nimitämme sementtikomposiitiksi eli se saa nimensä sideaineen mukaan. Mikäli sideaineena käytettäisiin muovia, niin se olisi muovikomposiittia. Raaka-aineena voi siis olla erilaisista rakennusjätteistä valmistettuja uusioraaka-aineita”, selventää Partanen.

Destamatic tuo alkukesällä 2015 markkinoille useita uusioraaka-aineista valmistettuja piharakentamisen komposiittituotteita vaihtoehdoksi perinteisille betonikiville. Alkuvaiheessa komposiittituotteiden tehdasvalmistuksessa käytetään nykyisiä betonikivien valmistuslinjoja, jotka rajoittavat uusioraaka-aineiden osuuden noin 30 prosenttiin. Uusiokomposiittiseoksessa voi puukuitua kuitenkin olla jopa 50–60 prosenttia.

Destaclean-komposiittipihakivet tarjoavat merkittäviä hyötyjä kuljetuskustannuksissa ja asennuksessa betonikiviin verrattuna, sillä komposiittipihakivi painaa noin 30 prosenttia vähemmän kuin samankokoinen betonipihakivi.

”Päästäksemme nopeammin hyödyntämään Destaclean-konseptia haemme yhteistyökumppaneita uusiokomposiittien raaka-aineiden ja tuotteiden valmistukseen kotimaan ja laajemmin EU-markkinoilla”, sanoo Partanen.

Hän kannustaa yrityksiä mukaan yhteistyöhön, jotta konsepti saataisiin tehokkaasti käyttöön.

Lisätietoja

Reino Partanen, hallituksen puheenjohtaja, Destamatic oy, puh. 045 7750 2600, reino.partanen(at)destamatic.fi

Kimmo Rinne, teknologiajohtaja, Destamatic Oy, puh. 040 1959 971, kimmo.rinne(at)destamatic.fi

Kari Herlevi, Green Growth ohjelmapäällikkö, Tekes, puh. 050 5577 656, kari.herlevi(at)tekes.fi

www.tekes.fi/greengrowth

Tapio Poutiainen, Sanna Nuutila