Yritysten ja hankkijoiden vinkit uusiutuvan energian hankintoihin

Motiva keräsi hankkijoilta ja yrityksiltä näkemyksiä siitä, miten uusiutuvan energian hankintoja kannattaa kilpailuttaa, jotta saavutetaan kokonaisoptimoituja ja innovatiivisia ratkaisuja.
Keskusteluja käytiin lokakuussa järjestetyssä puhtaan energian tilaaja-toimittaja tilaisuudessa Tampereella, joissa hankkijat ja alan yritykset kohtasivat toisensa.

– Tekniset speksit kannattaa usein jättää väljiksi ja keskittyä tavoite- ja tuloskohtaisiin kriteereihin, esimerkiksi elinkaarikustannuksiin. Markkinatoimijoille kannattaa jättää ratkaistavaksi se, miten tilaajalle järkevin ratkaisu toteutetaan.

– Uudet palvelumallit esimerkiksi kiinteistön lämmöntuotannossa voivat vähentää järjestelmävastuuseen liittyviä haasteita. Tällöin palvelun tarjoajalla on vastuu siitä, että tilattu järjestelmä on mahdollisimman energiatehokas ja kustannuksia säästävä.

Lisää yritysten ja hankkijoiden näkemyksiä löydät täältä >>

Eero Lukin