Tekesin kiinteistö- ja rakennusalan ohjelmista valmistui arviointi

Arviointi tehtiin Tekesin ohjelmista Rembrand (1999-2003), Kestävä yhdyskunta (2007-12) ja Tila (2008-12). Kohteena olleet ohjelmat ovat olleet keskeisiä alan tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistäjiä. Rembrand oli ensimmäisiä palveluliiketoiminnan panostuksia Tekesissä. Tila-ohjelma rakensi pohjaa mm. uudentyyppiselle toimistotila-ajattelulle. Kestävä yhdyskunta toimi nimensä mukaisesti kestävien ja energiatehokkaiden alueiden ja rakennusten maailmassa.

Ohjelmat onnistuivat hyvin t&k-toiminnan herättämisessä. Näyttää siltä, että arvoverkot laaja-alaisesti kattavissa ohjelmissa olisi tarkoituksenmukaista panostaa vahvasti asiakastarpeiden kartoitukseen, kentän aktivointiin, verkottamiseen sekä tulosten jalkauttamiseen. Arvioijat suosittelevat ns. exit-plania ohjelman jälkeiselle ulkoisvaikutusten synnylle, tulosten käyttöönotolle ja tutkimusprosessin jatkolle.

Boost to the sector – Evaluation of real estate and construction programmes (pdf)

Eero Lukin